Att vi arbetar med Rekrytering, Executive Search, Bemanning, Tester, Teamutveckling och Employer Branding är lätt som en plätt att förstå. Men om det arbetet ska bära frukt, krävs det mer än att bara jämföra CV:s.

 

Det krävs noggrannhet, engagemang och uppriktig nyfikenhet.

På PS Partner har vi många järn i elden. Det är det som tillsammans med vår nyfikenhet och vårt gedigna engagemang gjort oss till vad vi är idag.

Vi har tillsammans lång erfarenhet av rekryteringsbranschen från ett brett spann av branscher och vi är övertygade om att det är vårt mod, vår expertis, vårt respektfulla arbetssätt och vår höga aktivitetsnivå som är den absoluta vägen mot målet. Såväl vårt mål som våra kunders och kandidaters.

 

PS Partner startades 2010 och vi har fram till idag genomfört mer än 1200 rekryteringar i Sverige, tillsatt över 150 konsulter via vårt bemanningsbolag PS Interim, och kontaktat fler än 11 000 personer för olika tjänster, förutom de drygt 29 000 personer som finns i vår databas. Vår expertis passar tack vare vår interna mångfald in i många branscher men tyngst erfarenhet har vi inom IT, Teknik, Ekonomi, Logistik, HR & chefsrekrytering.

Kontakta oss

ps-plus

Just nu söker vi

Rekrytering

Vi tror på en helhet och ett nära samarbete i varje rekryterings-
process. Vi vet att behovet av personal varierar över tid och vi vet också att det finns många faktorer inblandade.

Ibland har organisationen framförhållning och ibland är behovet mer akut. Oavsett vad, gör vi alltid vårt yttersta för att alla parter ska bli nöjda under hela processen.

Läs mer

Just nu söker vi

PS Interim

Via PS Interim kan du snabbt och effektivt få in kompetent extra personal om det uppstår luckor vid t.ex. sjukskrivningar, föräldraledighet eller vid arbetstoppar. Våra konsulter är anställda hos oss, men jobbar på uppdrag ute hos våra kunder.

Vi har fokuserat på tjänstemannasidan och är allra bäst på Ekonomi, HR, Marknad, Support och Management. Vi är ett auktoriserat bemanningsbolag och har kollektivavtal med Unionen.

Läs mer

Just nu söker vi

Executive Search

Att jobba med chefsrekrytering är som att lägga pussel. Vi vet att duktiga människor inte alltid hinner titta på nya möjligheter. Utmaningen ligger i att finna just den person som allra bäst kan bidra till er organisations utveckling och framgång.

Vårt arbete präglas alltid av en väl inarbetad sökprocess, kreativitet och mycket engagemang.

Läs mer

Partnerskap

Vi är bra på tillväxt. Vi är bra på att förstå utmaningarna i tillväxt och vi är bra på att attrahera den kompetens som krävs för att nå de mål som är uppsatta. Vi släpper inte taget då personerna är anställda – vi vill vara med hela vägen. Vi har utarbetat ett koncept där vi blir en del hos våra kunder, vi är med från strategi till förverkligande – på riktigt. Det kallar vi partnerskap.

Läs mer

Lyckade uppdrag sedan 2010

0 651
Utrekryterade
0 159
Konsultuppdrag
0 501
Executive search