GDPR – värnar om dig, precis som vi

GDPR ersätter PUL & den 25 maj gäller nya regler för hur personuppgifter får hanteras.

Hur förbereder man sig bäst för att slippa tänka hemska tankar om 4% av den årliga omsättningen i sanktionsavgift?

Vi ser över våra rutiner & har identifierat följande nyckelpunkter:

 • Kartlägg och inventera
  Att ge sig på det praktiska GDPR-arbetet blir lite som en analys av hur var och en av våra processer ser ut, och bör se ut. Dvs det är jättebra för oss då det skapar intern tydlighet som leder till extern. Vi är kandidaternas byrå, varför det alltid varit självklart för oss att värna om er integritet. Detsamma gäller mot kund och av den anledningen innebär inte GDPR någon större förändring rent spridningsmässigt för oss, utan den största förändringen ligger i VAR vi sparar och hanterar era uppgifter. Vi har valt att arbeta med noggrant utvalda leverantörer av säkra system, vilka säkerställer att alla GDPRs riktlinjer följs till punkt och pricka.
 • Förstå varför GDPR är bra
  Syftet med GDPR är att skydda integriteten för individen, inte att försvåra för företagen. Genom att förbereda sig och sina kollegor för GDPR, tryggas individerna vars persondata du behandlar, men det bygger också trovärdighet externt. Man kan nog ana att få kommer vilja arbeta med ett företag som inte kan säkerställa integriteten för kunden, inte sant?
 • Tillsätt dataskyddsombud
  Hos oss är denna person Sara Pettersson. Sara kommer följa upp att vi efterlever GDPR och vara den som besvarar frågor kring vårt arbete gällande GDPR.
 • Sätt rutiner och följ upp
  GDPR träder i kraft den 25 maj men det är ett sånt där projekt som inte har ett slut. Det ska in i organisationens DNA och efterlevas varje dag, i varje process.  Vi sätter därför upp rutiner som passar vårt bolag och som förankrats internt.

”GDPR ger individen kontroll över sina personuppgifter och ger företag ökad kontroll och förståelse för sin egen och motparters verksamhet på köpet.”