Uncategorized

Prestationslösningar

Vi möter många olika typer av organisationer och ser en hel del exempel på där man byter ut personer för att de inte presterar så som organisationen önskar. Ibland är det ett korrekt beslut och ibland är det en effekt av dåligt ledarskap. I det senare fallet hjälper det inte att byta ut personen och ersätta den med en ny,...

Läs mer

Entreprenörer är vi allihopa?

Entreprenör direkt översatt från Wikipedia - Entreprenör betecknar en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad, till exempel ett byggföretag. Entreprenör kan också användas som ett begrepp för en företagsam person. Termen syftar i regel på grundaren av ett företag. I vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. Entreprenörskap kan också förekomma inom...

Läs mer

Lär av McDonalds?

Intressant läsning om service och människor som har Det.  

Läs mer

5 års kalas

Åren går fort och det blir vår, sommar, höst och vinter - igen. I våras kände vi att vi är alldeles för dåliga på att fira. Vi ser oftast inte bakåt, utan framåt. Det är i och för sig bra, men ibland behöver man stanna upp, klappa sig på axeln och känna sig lite nöjd. För 5 år sedan startade...

Läs mer

För många regler gör oss ineffektiva?

Intressant föreläsning om regler och effektivitet. Värd att lyssna på och fundera på. Det är en intressant fråga - både i det lilla och stora sammanhanget. Allt från familj till det globala samarbetet - världen. Samarbete, ansvar, förtroende och mod, tror jag på. Vad tror du? http://www.ted.com/talks/yves_morieux_how_too_many_rules_at_work_keep_you_from_getting_things_done

Läs mer