Kontakta oss

pspartner-logo-black

+46-31-12 71 71

Första Långgatan 18, 3 tr
413 28 Göteborg
Org.nr: 556816-1961

Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med magister inom organisation och ledarskap. Hon har erfarenhet från servicebranschen där hon har arbetat personalchef inom resebranschen. Sedan år 2000 har Anna arbetat inom bemanning och rekrytering som bl.a. konsultchef inom ekonomi, inköp och logistik och rekryterare inom teknik och ingenjörer på Manpower. Anna har efter det varit VD på ett bemannings- och rekryteringsbolag, Flexlife, och är sedan 2010 VD och partner på PS Partner. Anna har förutom rekrytering och partnerskap fokuserat på internationella rekryteringar och samarbeten.
Anna uppskattas mycket för sin strategiska och operativa förmåga, sitt affärsmannaskap, engagemang och att se möjligheter i affärer, människor och organisationer.
Anna är certifierad coach inom grupputvecklingsverktyget InSights Discovery, certifierad inom personlighetsanalysverktyg OPQ, SHL. Anna är även mentor åt nystartade bolag samt har styrelseuppdrag.

Caroline är personalvetare med fördjupning inom arbetsrätt och företagsekonomi från Karlstads Universitet. Hon har erfarenhet inom olika serviceyrken och arbetar idag som researcher på PS Partner, där hon stöttar i rekryteringsprocesserna. Caroline uppskattas för sin positivitet och nyfikenhet för kandidaterna liksom kunderna.

Martina Hindriks

Elin har en politisk magister från Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Hon började sin karriär inom bemanning och rekrytering i en expansiv fas i managementkonsultbranschen. Elin arbetar som rekryteringskonsult inom framför allt teknik, marknad och sälj. Hon är även ansvarig för affärsområdet Partnerskap på PS Partner där hon har erfarenhet från att bygga en organisation i stark tillväxt med svår kompetens i nära samarbete med kunden.
Elin uppskattas för sin ärlighet, sitt driv och engagemang tillsammans med sitt affärsfokus.  Elin är certifierad inom personlighetsanalysverktyg OPQ, SHL.

Helena är civilekonom med master i finansiering. Helena har en spännande bakgrund från Collector Bank där hon har varit med på tillväxtresan från 40 anställda till idag med över 400 anställda Helena kommer senast från positionen Head of Debt Collection i Norden. Helena har mångårig erfarenhet kring ledarskap, bygga processer och team i starkt tillväxt. Efter många år av rekrytering till egna team kommer hon att arbeta som rekryteringskonsult på PS Partner och drivs av att hitta rätt match till rätt företag.  Helena uppskattas för sin tydlighet, för att vara lösningsorienterad, sitt strukturerade arbetssätt och sin övertygelse om att bäst resultat uppnås genom struktur och ständig förbättring. Det tillsammans med en stor portion charm och glimt i ögat ger er Helena.

Lena är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med fördjupning inom organisation och ledarskap. Hon har arbetat som rekryterare/konsultchef i bemanningsbranschen sedan 2006 där hon främst har arbetat med tjänster inom ekonomi, HR, marknad, administration och kundservice för både chefer och medarbetare. Lena är ansvarig för konsultsidan på PS Partner och är särskilt uppskattad för sitt stora engagemang och affärsdriv hos både konsulter och kunder.
Lena är certifierad coach inom Insights Discovery samt personlighetsanalys OPQ, SHL.

Mats har läst till en politisk magister på Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och har en bakgrund som controller inom livsmedels- och läkemedelsbranschen innan han i början av 2000-talet började arbeta inom rekryteringsbranschen. Mats har bl.a. har byggt upp rekryteringsverksamheten på Technogarden samt varit på Lisberg Executive Search. Mats har en gedigen erfarenhet inom avancerade sökprocesser och tillsättning av ledare och chefer. Mats är partner på PS Partner och ansvarig för affärsområdet Executive Search. Mats uppskattas för sitt resultatinriktade arbetssätt och sin förmåga att förstå komplexa organisationer.
Mats är certifierad inom personlighetsanalys OPQ, SHL.

Sandra är civilingenjör inom industriell ekonomi från Högskolan i Skövde. Hon har arbetat som HR-chef och kvalitetschef inom konsultbranschen och även som verksamhetsutvecklingskonsult och Lean-projektledare. Sandra arbetar som rekryteringskonsult och har framför allt fokuserat på lednings- och specialistrekryteringar inom produkt och teknikbolag samt kommunal verksamhet.
Hon är uppskattad för sitt strukturerade arbetssätt och sin förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Sandra är certifierad inom personlighetsanalysverktyg OPQ, SHL.

Sara är i grunden utbildad fotograf och har en examen i fotografi & digital bildbehandling från college i USA där hon bott under längre perioder. Efter 16 år som frilansfotograf bestämde hon sig för att det var dags för nya utmaningar och läste in en yrkeshögskoleexamen till Destinationsutvecklare med starkt fokus på projektledning och marknadsföring. Hon har många strängar på sin lyra och har erfarenhet från såväl reklamvärlden som bilbranschen. Sara är även certifierad i digital marknadsföring från IHM och är marknadsansvarig på PS Partner. Hon uppskattas för sitt starka driv, förmåga att leverera samt för att snabbt kunna se möjligheter och kläcka kreativa idéer vad gäller event, marknadsföring och affärsutveckling.

Sara är sociolog med fördjupning inom arbetsmiljö, organisation och ledarskap från University of York. Hon har erfarenhet inom service och kundbemötande och arbetar idag med bemanning på PS Partner inom framför allt ekonomi, HR, marknad, administration och kundservice. Sara uppskattas för sin sociala förmåga och sitt fokuserade driv och engagemang.