Kontakta oss

Göteborg

+46 31 12 71 71
Första Långgatan 18, 3 tr
413 28 Göteborg
Org.nr: 556816-1961

Borås

+46 735 173 789
Katrinedalsgatan 13 A , 4 tr
504 51 Borås
Org.nr: 559126-0046

Elina är en arbetsvetare från Göteborgs universitet som utöver sin examen läst Globala studier med inriktning på genus, också det på Göteborgs universitet.
Kombinationen av dessa utbildningar visar på hennes stora intresse och engagemang för inkluderade rekrytering.

På PS Partner jobbar hon som junior rekryteringskonsult och har tidigare arbetat inom servicebranschen samt med barn- och ungdomsfrågor.

Elina uppskattas för sin förmåga att se sin omgivning och skapa relationer med sitt empatiska och pedagogiska förhållningssätt.

Kajsa har en Magister som Personalvetare, med psykologisk inriktning, från Göteborgs Universitet. Hon har de senaste åren arbetat som HR-specialist inom Retail med uppgifter som rekrytering, arbetsrätt och förhandling samt chefsstöd med fokus på organisationsutveckling.

Kajsa uppskattas för sitt engagemang och sin professionalitet. Hon är en driven problemlösare med stort intresse för människor och organisation.

Hos oss på PS Partner arbetar hon som rekryteringskonsult och är certifierad i personlighetsanalysverktyget OPQ, via CEB samt Dimensions, Drives och Teambuilding via TalentQ.

Mikaela är utbildad beteendevetare med bakgrund inom bank, finans, utbildning och säkerhet. Hon började sin karriär på ett finansbolag och har därefter arbetat med sälj, personalfrågor och utbildning i olika former parallellt med sina universitetsstudier.

Mikaela har också en bakgrund som professionell handbollsspelare utomlands och blev under våren 2017 Svensk Mästare i slalomskateboard!

Hos oss på PS Partner arbetar hon som rekryterare och uppskattas för sin optimism och teamkänsla tillsammans med sitt utmanande driv.

 

Megan tog sin masterexamen i statsvetenskap vid University of Michigan-Ann Arbor i USA. Där arbetade hon som doktorand och senare som instruktör vid University of Colorado-Denver samt Universitetet i Alger i Algeriet där hon undervisade i bl. a. kvantitativa forskningsmetoder och mellanöstern- och Islamiska studier.

I Algeriet och Pakistan arbetade Megan som konsult, forskare och lärare i insamling, bearbetning och analys av varierande datatyper samt surveymetodik, och deltog även i projekt i Bolivia, Egypten, Indonesien samt Oman.

Megan kom till Göteborgs Universitet som gästforskare och dataanalytiker och träffade då sin svenska man. Som nyanländ till Sverige mötte hon många människor som kom från de länder och regioner hon studerat och hon blev intresserad av integrationsfrågor. Hon insåg att det finns enorm potential i Sveriges alltmer mångkulturella befolkning och att nyckeln till att uppnå fördelarna med detta är arbetsmarknaden och personalbranschen.

Nu sammanför Megan sin empati, nyfikenhet, och kunskap om många olika kulturer med sin erfarenhet inom datautvinning, geografiska informationssystem, statistiska programvaror och andra tekniska färdigheter för att hjälpa både kandidater och kundföretag att hitta den perfekta matchningen och uppnå full potential i rekryteringsprocessen.

Gabriella Christiansen är utbildad marknadsekonom med mer än 10 års erfarenhet i ledande roller inom försäljning, inköp och rekrytering.

Hennes senaste tjänst var på Flügger som Skandinavisk Försäljningschef.

Gabriella arbetar som affärsansvarig på PS Partner med mål att göra PS Partner till det självklara och bästa valet för kunder och kandidater inom rekrytering, search, bemanning och partnerskap.

Gabriella uppskattas för sitt resultatfokus, sin ansvarskänsla, sitt stora engagemang och sin sociala förmåga. Hon är nyfiken och skapar långsiktiga relationer med stort intresse för affären och människorna runt den.
Vi syns snart!

Gabriella

Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med magister inom organisation och ledarskap. Hon har erfarenhet från servicebranschen där hon har arbetat personalchef inom resebranschen. Sedan år 2000 har Anna arbetat inom bemanning och rekrytering som bl.a. konsultchef inom ekonomi, inköp och logistik och rekryterare inom teknik och ingenjörer på Manpower. Anna har efter det varit VD på ett bemannings- och rekryteringsbolag, Flexlife, och är sedan 2010 VD och partner på PS Partner. Anna har förutom rekrytering och partnerskap fokuserat på internationella rekryteringar och samarbeten.
Anna uppskattas mycket för sin strategiska och operativa förmåga, sitt affärsmannaskap, engagemang och att se möjligheter i affärer, människor och organisationer.
Anna är certifierad coach inom grupputvecklingsverktyget InSights Discovery, certifierad inom personlighetsanalysverktyg OPQ, SHL. Anna är även mentor åt nystartade bolag samt har styrelseuppdrag.

Caroline är personalvetare med fördjupning inom arbetsrätt och företagsekonomi från Karlstads Universitet. Hon har erfarenhet inom olika serviceyrken och arbetar idag som researcher på PS Partner, där hon stöttar i rekryteringsprocesserna. Caroline uppskattas för sin positivitet och nyfikenhet för kandidaterna liksom kunderna.

Martina Hindriks

Elin har en politisk magister från Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Hon började sin karriär inom bemanning och rekrytering i en expansiv fas i managementkonsultbranschen. Elin arbetar som rekryteringskonsult inom framför allt teknik, marknad och sälj. Hon är även ansvarig för affärsområdet Partnerskap på PS Partner där hon har erfarenhet från att bygga en organisation i stark tillväxt med svår kompetens i nära samarbete med kunden.
Elin uppskattas för sin ärlighet, sitt driv och engagemang tillsammans med sitt affärsfokus.  Elin är certifierad inom personlighetsanalysverktyg OPQ, SHL.

Lena är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med fördjupning inom organisation och ledarskap. Hon har arbetat som rekryterare/konsultchef i bemanningsbranschen sedan 2006 där hon främst har arbetat med tjänster inom ekonomi, HR, marknad, administration och kundservice för både chefer och medarbetare. Lena är ansvarig för konsultsidan på PS Partner och är särskilt uppskattad för sitt stora engagemang och affärsdriv hos både konsulter och kunder.
Lena är certifierad coach inom Insights Discovery samt personlighetsanalys OPQ, SHL.

Mats har läst till en politisk magister på Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och har en bakgrund som controller inom livsmedels- och läkemedelsbranschen innan han i början av 2000-talet började arbeta inom rekryteringsbranschen. Mats har bl.a. har byggt upp rekryteringsverksamheten på Technogarden samt varit på Lisberg Executive Search. Mats har en gedigen erfarenhet inom avancerade sökprocesser och tillsättning av ledare och chefer. Mats är partner på PS Partner och ansvarig för affärsområdet Executive Search. Mats uppskattas för sitt resultatinriktade arbetssätt och sin förmåga att förstå komplexa organisationer.
Mats är certifierad inom personlighetsanalys OPQ, SHL.

Sandra är civilingenjör inom industriell ekonomi från Högskolan i Skövde. Hon har arbetat som HR-chef och kvalitetschef inom konsultbranschen och även som verksamhetsutvecklingskonsult och Lean-projektledare. Sandra arbetar som rekryteringskonsult och har framför allt fokuserat på lednings- och specialistrekryteringar inom produkt och teknikbolag samt kommunal verksamhet.
Hon är uppskattad för sitt strukturerade arbetssätt och sin förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Sandra är certifierad inom personlighetsanalysverktyg OPQ, SHL.

Sara är i grunden utbildad fotograf med examen i Fotografi & Digital Bildbehandling från college i USA där hon bott under sammanlagt 6 år. Efter lite drygt 16 år som professionell fotograf var det dags för nya utmaningar och hon läste in en 2 årig YH examen till Turism & Destinationsutvecklare med fokus på projektledning och marknadsföring.

Sara har många strängar på sin lyra och har erfarenhet från såväl reklam- & mediebranschen som bilbranschen. Hon är också certifierad i digital marknadsföring från IHM Business School och arbetar idag som marknadsansvarig på PS Partner. Sara uppskattas för sitt starka driv, förmåga att leverera, att snabbt se potential & möjligheter samt kläcka kreativa idéer vad gäller event, marknadsföring och affärsutveckling.

Sara är sociolog med fördjupning inom arbetsmiljö, organisation och ledarskap från University of York. Hon har erfarenhet inom service och kundbemötande och arbetar idag med bemanning på PS Partner inom framför allt ekonomi, HR, marknad, administration och kundservice. Sara uppskattas för sin sociala förmåga och sitt fokuserade driv och engagemang.