För en lyckad rekrytering

Vi tror på en helhet och ett nära samarbete i varje rekryteringsprocess. Vi vet att behov av personal varierar över tid och vi vet också att det finns många faktorer inblandade. Ibland har organisationen framförhållning och ibland är behovet mer akut. Oavsett vad, gör vi alltid det yttersta för att alla parter ska bli nöjda under hela processen.

Hela ert företag i fokus

En lyckad rekrytering handlar om att få hjälp med att se på den egna organisationen med klara ögon. Att förstå organisationen, dess kultur och individer är enligt oss en lika viktig del som att kartlägga motivation och egenskaper hos kandidaterna.

PS Partner plus ikon vit

Utmaningar löser vi tillsammans

Vårt arbete bygger på lyhördhet och flexibilitet – att vi tillsammans löser utmaningen på bästa sätt. Vi möter hela tiden kompetenta människor inom olika professioner och har alltid tentaklerna ute för alla möjligheter. Som kund hos oss ska du känna ett personligt engagemang och löser dina frågeställningar – smidigt och snabbt, utan konstigheter.

Lyckade uppdrag sedan 2010

0 651
Utrekryterade
0 159
Konsultuppdrag
0 501
Executive search