Partnerskap

Vi är bra på att förstå utmaningarna hos organisationer

Vi är bra på att förstå utmaningarna hos organisationer i tillväxt och vi är bra på att attrahera den kompetens som krävs för att nå de mål som är uppsatta. Vi släpper inte taget då personerna är anställda– vi vill vara med hela vägen.

Vi har utarbetat ett koncept där vi blir en del hos våra kunder, vi är med från strategi till förverkligande – på riktigt.  Upplägget lämpar sig särskilt väl för bolag i snabb tillväxt som inte riktigt hunnit sätta sin egen HR struktur och som har ett stort rekryteringsbehov. Hör av dig så kan vi berätta mera.

Kontaktpersoner

Martina Hindriks

Lyckade uppdrag sedan 2010

0 631
Utrekryterade
0 146
Konsultuppdrag
0 482
Executive search