Teamutveckling

Nyckeln till framgång

Som ett verktyg för bättre kommunikation och organisationsutveckling har vi valt att arbeta med Insights Discovery. Verktyget bygger på Jungs teorier och har ett tydligt incitament: ”Genom att förstå oss själva, kan vi bättre förstå vår omvärld och på så sätt arbeta för att göra världen till en bättre plats för alla”.

I vår föränderliga värld möter individer och organisationer konstant nya utmaningar och möjligheter. Insights Discovery är idealisk om du vill: Förstå ditt unika ”jag”, utveckla din kommunikation med andra människor, men också sätta personliga smarta utvecklingsmål – både privat och yrkesmässigt.

Vi skräddarsyr program efter era behov

Med Insights som grund hjälper våra konsulter er med att skräddarsy utvecklingsprogram inom individ, team, sälj och ledarskap. Våra program matchas för långsiktiga och mätbara resultat för att inspirera till positiv förändring inom er organisation.

Genom detta utvecklingsprogram får du en djup insikt om dig själv och dina kolleger. Du upptäcker dina arbetspreferenser och ditt beteende. Du lär dig hur du samspelar med andra för att skapa starka och effektiva relationer. Teamet kommer på så sätt få verktyg för att kunna arbeta med ständiga förbättringar tillsammans.

Identifiera era utvecklingsområden

Insights Discovery börjar med att varje deltagare gör ett test som utmynnar i en rapport som vi arbetar med både enskilt och ur gruppens perspektiv. Testet använder en pedagogisk modell för att förstå varje individs unika preferenser. Profilen ger information om individens styrkor och svagheter, kommunikationsstil och bidrag i teamsamarbete. Profilen innehåller även förslag till utvecklingsområden som direkt kan tillämpas i vardagen. Och inom er organisation.

Vill du veta mer om vår workshops och teamutvecklingsprogram?

Lyckade uppdrag sedan 2010

0 651
Utrekryterade
0 159
Konsultuppdrag
0 501
Executive search