Personuppgifter & GDPR

I nära 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu träder en ny lag i kraft som bättre värnar om dina personuppgifter och som ger dig själv bestämmanderätt kring hur de sprids och används.

Från och med 25 maj 2018 är det Dataskyddsförordningen GDPR – General Data Protection Regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Syftet med den nya lagstiftningen är att inom EU skapa en tydlighet och en gemensam lagstiftning för att förenkla. Det är from den 25 maj samma lagtext oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

GDPR innebär stort fokus på ett ökat integritetsskydd. Medborgarens rättigheter stärks och kraven på att företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter och varför, stärks.

Det ökade medborgarskyddet ger även individen rätt att bli glömd. Dvs man bestämmer själv vilka uppgifter som ska finnas om en och hos vem. Vill man inte att ens personuppgifter ska finnas, så äger man själv rätten att få dem raderade. Tex i kundregister och sökmotorer.

  • Varför behöver vi dina personuppgifter?

PS Partner är ett rekryterings- och bemanningsföretag och samlar därför in de av dina personuppgifter vi anser oss behöva för att kunna leverera det du som arbetssökanden önskar. Vi behöver dina uppgifter dels för att validera dina kunskaper men också för att kunna agera professionellt och trovärdigt gentemot såväl dig som våra uppdragsgivare.

För oss är den personliga integriteten oerhört viktig och du kan känna dig helt säker på att vi alltid behandlar dina personuppgifter med största respekt och helt i linje med gällande lagstiftning.

  • Har vi rättsliga grunder för att samla in personuppgifter?

Enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) har näringsidkare rätt att samla in och spara personuppgifter om man kan påvisa ett legalt och faktiskt behov. Man får inte spara uppgifterna längre än 2 år och om personen som uppgifterna rör önskar dessa borttagna, måste detta åtgärdas. Man behöver även samtycke från personen som berörs och detta anges då du registrerar dig som arbetssökande hos oss.

Spridning av personuppgifter är heller inte tillåtet varför PS Partner använder säkra IT system som garanterar att dataskyddsförordningen efterföljs.

  • Vilka kommer att få tillgång till uppgifterna?

När du registrerar dig som arbetssökanden hos oss så kommer dina uppgifter finnas tillgängliga för berörda rekryteringskonsulter internt hos PS Partner. Vid eventuell matchning och presentation för uppdragsgivare/kund kommer endast berörda parter hos uppdragsgivaren ges tillgång till de av dina uppgifter som är väsentliga för dem såsom tex ditt CV.

  • Var ni kommer ni att lagra uppgifterna?

Vi använder oss av noga utvalda leverantörer gällande kvalitét och säkerhet. Alla våra IT system har garantier för att dataskyddsförordningen efterlevs i alla led, och vi lagrar dina uppgifter i max 2 år. Därefter raderas de, såvida du inte själv aktivt väljer att uppdatera.

  • Du har rätt till dina uppgifter.

Du som privatperson har alltid rätt att begära ut de uppgifter vi har angående din person. Önskar du att de uppgifter vi har kring din person raderas eller ändras, kontaktar du anna-karin.olsson@pspartner.se som är PS Partners dataskyddsombud.