Är du en entreprenör?

Entreprenöriell anda talas det mycket om i vår bransch. Många vill att de personer som söker jobb har en ”entreprenöriell anda”. Vad är det? För mig är entreprenörskap passion. Att du tror så mycket på det du gör att det inte finns någon återvändo. Jag drivs av ” passion för den perfekta matchningen”. Varje dag och hela tiden. För att lyckas med så finns det massor av saker som hela tiden kan förbättras. Jag har aldrig räknat timmarna på ett arbete, utan jag kastar mig handlöst in i det och ser bara vägen upp, ser inte att det kan gå fel. Jag säger inte att det inte har gjort det – men då är det bara att ta nya tag, kavla upp ärmarna och arbeta ännu hårdare. I många år trodde jag att alla drevs av liknande passion för sitt arbete. Men jag har på senare år insett att det finns lika många drivkrafter som människor. Jag menar inte att den entreprenöriella andan alltid är bra, och att alla sidoeffekter av den är trevliga. Jag tror att när man talar om ”entreprenöriell anda” ser man de positiva egenskaperna såsom driv, passion, engagemang, målinriktning och att man aldrig ger upp. Baksidorna av den, att man kan bli enormt envis och bångstyrd, att tankarna hela tiden snurrar i 190 med nya idéer och att slutförandet av dem inte är totalt, att man vill ifrågasätta och göra om det mesta – allt går att göra lite bättre och att den idé som du tog upp på morgonmötet redan är omarbetad 7 gånger när din kollega kommer med feedback på den 3 timmar senare. Det kommer i många fall med den entreprenöriella andan, och det kan göra samarbete med en stark entreprenör utmanade. En intressant artikel följer – är du en entreprenör?