Att vara en närvarande & uthållig ledare i förändring

Att vara en närvarande, uthållig ledare som visar sin medmänsklighet, sårbarhet och styrka.

I en tid som denna så gör var och en av oss sin egen resa när det gäller hur vi hanterar förändring, kris och rädsla. Alla reaktioner ska vi hantera med respekt, ödmjukhet och empati men också med fakta och tydlighet. Att vara ledare i denna turbulens är utmanande och det gäller att ta hand om både sig själv, sina anställda, bolaget och se till att ha en riktning och plan framåt.

Under mina år som HR Business Partner och HR Direktör så har jag lett och drivit många och stora förändringar i de bolag jag har jobbat i och har stor erfarenhet av att hantera svåra situationer som jag kan dela med mig av i utmanande situationer.

Med dessa erfarenheter kan jag ge support och hjälpa era ledare och ledningsgrupper till att hantera utmaningar på bästa sätt. Säkerställa att alla ledare är trygga i de beslut som måste göras, leda sig själva och sina team och se till att rätt kommunikation, struktur och ansvarskänsla skapas.

TILLIT-TILLGÄNGLIGHET-TRANSPARENS-KOMMUNIKATION

Kristina Lundin Medved, PS Partner