Bygg ditt crew

Det finns en problematik kring omvärldens oförutsägbarhet, och inte minst företags utmaning i att ständigt parera efter snabbt skiftande förutsättningar.

Mats Lindgren, VD på konsult- och analysföretaget Kairos Future, belyste värdet av att som företag formulera en tydlig hypotes om framtiden men samtidigt inte glömma att planera för tuffare scenarion – ”what if”.

Del 2 av 3
Bygg ditt crew

Så, vad krävs av företagets organisation för att stå pall för alla svängningar? Tidigare pratade vi om att företag skulle vara responsiva, idag pratar vi i stället om ”resilience”.
– De företag som lyckats på senare år har varit robusta och uthålliga. Bolaget skall kunna resa sig upp när man har fått en snyting, säger Mats Lindgren, men menar också att vi borde prata mer om organisering än om organisation.
– Jag tror att vi framöver behöver tänka mer ”crew” än ”team”, där alla har tydliga arbetsroller. Om en medarbetare försvinner behöver någon annan kunna hoppa in på dennes specifika roll. Vi måste fungera ihop i en arbetsgemenskap, det blir viktigare än att gilla allas personligheter.

Mats tips om rekrytering
– I vissa företag kommer det att krävas en enorm komptensrekrytering, som ännu inte finns på marknaden, för att skapa tillväxt. Därför kan du behöva tänka i nya banor där det finns stora kunskapsgap. Kanske finns dina nya stjärnor inte alls där du förväntar dig! Utvecklarna lär sig inte mer programmering idag än tidigare på sina utbildningar. Leta i stället bland till exempel civilekonomer eller andra samhällsvetare, som ”lätt” kan lära sig koda men har en helt annan bakgrund.