Emotionell Intelligens – stor hjälp i kris situationer

Emotionell intelligenskvot, EQ, kan beskrivas som förmågan att känna igen och hantera sina känslor. I situationer som den vi alla befinner oss i nu, är det viktigare än någonsin att ta med den emotionella sidan. Forskningen visar att människor med hög EQ har större möjligheter att lyckas i karriären, bättre ledaregenskaper samt högre grad av lycka och välmående. Det som är bra är att den emotionella intelligensen går att träna upp, om du vill.

Vi arbetar med ett instrument för att mäta dessa, både i urval och coachning. Instrumentet heter EQi 2.0 och mäter följande egenskaper. I EQi 2.0 utgår man från följande egenskaper för att identifiera utvecklingsområden.

Självuppfattning = Självkänsla, Självförverkligande, Självständighet

Självuttryck= Känslouttryck, Självhävdelse, Självständighet

Mellanmänskliga förmågor= Sociala relationer, Empati, Socialt Ansvar

Beslutsfattande=Problemhantering, Realism, Impulskontroll

Stresshantering= Flexibilitet, Stresstolerans, Optimism

Vi kommer att beskriver dessa förmågor och också hur du kan träna dem.

Vill du veta mera direkt? Kontakta Kristina Lundin Medved eller Mats Törn.

Kristina.lundinmedved@pspartner.se

Mats.torn@pspartner.se