Empati – en del av EQ

Empati är förmågan att identifiera, förstå och uppskatta hur andra människor känner. Det innebär även att kunna uttrycka förståelse för någon annans perspektiv samt att bete sig på ett känslomässigt respektfullt sätt.

Emotionellt intelligenta personer har förmågan att förstå och ha ett intresse för andra människors känslor och tankar. De lyssnar bra och de känner av andras känslor och omständigheter, innan de kommunicerar sitt budskap eller fattar ett beslut.

Personer med låg emotionell intelligens förstår inte hur andra personer känner sig. De känner sig missförstådda och tror, oavsett om det är sant eller inte, att andra inte anstränger sig tillräckligt för att förstå dem. Det leder till att de känner sig förbittrade och besvikna. Denna brist på empati gör dem okänsliga och leder ofta t o m till att de beter sig olämpligt. Det är också sannolikt att de inte har förmågan att lita på andra människor, vilket gör det svårt att skapa förtroende och tillit.

Detta sätt att reagera skapar eller komplicerar konflikter och skapar missförstånd, eftersom personer med låg empati inte tränat på att tolka andras reaktioner. Å andra sidan, eftersom de inte förstår andras känslor, kommer dessa personer inte bara försvara sitt eget synsätt utan vägrar också ofta att acceptera någon annans.

Här kommer några enkla tips på hur du kan träna och därmed öka den empatiska förmågan;

  • Undvik att vara dömande och utveckla en nyfiken attityd gentemot andra människor du möter.
  • Försök förstå innan du ska bli förstådd genom att ställa öppna frågor så får du den du pratar med att berätta om sina erfarenheter.
  • Ha ett aktivt intresse för individerna omkring dig och försök, om du kan, att skapa möjligheter för dem att bli framgångsrika. Lyssna aktivit, lyssna mer än du pratar.
  • Tänk på ”döm inte någon förrän du gått 1 mil i deras skor”.