Employer Branding handlar om trovärdighet

När man befinner sig i hård konkurrens med andra är det naturligt att man gör sitt yttersta för att ta hem vinsten. Företagens kamp om resurser är inte annorlunda. Genom att framhäva överlägsna styrkor och fördelaktiga siffror hoppas man kunna attrahera kritisk kompetens till sin verksamhet, men risken finns att man passerar en hårfin gräns av vad man faktiskt kan leva upp till. Trots en utbredd förståelse av att Employer Branding handlar om att marknadsföra sitt varumärke som arbetsgivare, går många miste om insikten att den tappar sin trovärdighet utan någon substans bakom.

Frida Olsson, senior rekryterare hos oss på PS Partner, har befunnit sig i otaliga möten med företagsledningar och diskuterat hur man bör tänka för att lyckas attrahera kompetens på en ansträngd marknad.

“Som chef har du mycket mer att vinna på att ge en trovärdig bild av bolaget i mötet med kandidaten, än att endast försöka sälja in det. Att vara tydlig med nuläge och målbild”. 

Redan i intervjun med kandidaten är det viktigt att ha detta i åtanke. Medan det givetvis finns ett värde i att framhäva sina styrkor som arbetsgivare och motivera på vilket sätt man sticker ut både som företag och på marknaden, finns det lika mycket att vinna genom att våga lyfta vilka utmaningar organisationen har. Något alldeles för få gör enligt Frida. Förmågan att våga vara transparent skapar inte bara trovärdighet i mötet med kandidaten. Det bidrar också till en legitimitet för rollens plats i organisationen genom att förklara hur den kommer att passa in och hjälpa organisationen att nå sina mål framåt.

Det är även så Frida förklarar att hon arbetar med Employer Branding i sina processer. I hennes uppdrag att matcha rätt individ med rätt uppdrag är det lika viktigt att kommunicera vilken resa bolaget befinner sig på som det är att lyfta de uppenbara styrkorna. Vilka är utmaningarna och likaså möjligheterna att kunna påverka och utvecklas?

“En stor del av vårt jobb är att arbeta med Employer Branding på våra kunders vägnar. Vi vill att vår kandidat skall förstå vilken organisation och roll som väntar för att öka chanserna att matchningen mellan kandidat och företag blir långvarig.” 

Ytterligare en väsentlig aspekt i frågan om att vinna förtroende är att förstå marknadens generella bild av företagets varumärke. Hur man väljer att framställa av sin organisation kan ibland få annan effekt än önskat när den inte är överensstämmer med den varumärkesuppfattning som faktiskt råder. Detta beror ofta på att det redan existerar en förutfattad bild av företaget, något som skapats genom kandidatens tidigare interaktioner med företagets namn och produkt i olika sammanhang. Oavsett vad du som chef vill förmedla för bild av ditt företag, glöm inte att även visa på en medvetenhet om företagets faktiska positionering på marknaden.

I jakten på kompetens menar Frida att det blir avgörande huruvida företagen lyckas förmedla ett genuint “WHY” till varför man skall arbeta hos dem. Att försköna en verklighet som man sedan inte kommer kunna realisera för individen är att fälla krokben på sig själv. Det riskerar att åsamka mer skada för bolagets varumärke som arbetsgivare än vad man vinner på att kortsiktigt få in kompetens på fel grunder.

Employer Branding handlar därför lika mycket om trovärdighet, att möta förväntningar och att infria ett löfte, som det gör att marknadsföra sig.