En lärande kultur

Att rekrytera smart inför framtiden kommer innebära ett innovativt tänkande, något förra veckans artikel belyste väl. Din framtida kompetens behöver inte komma från samma ställe den alltid gjort, utan våga ta ett kliv utanför din trygghetszon och se till vilka erfarenheter som tillsammans kan skapa det ”crew” du behöver. Samtidigt finns det stort värde i att som företaget facilitera en kultur som främjar lärande, något som inte minst blir viktigt i en omvärld som ständigt skiftar.

Del 3 av 3
En lärande kultur

Samtidigt menar Mats Lindgren att det är viktigt att ha högt i tak i företaget. Att vilja ligga i framkant och ha en lärande kultur.
– Länge har det handlat om att alltid föra protokoll och ha en strikt regelefterlevnad, men allt det fullständigt dödar kreativiteten. Vi måste bygga en framåtblickande, innovativ, omvärldsbejakande och lärande kultur. Det handlar om att vara den som kommer på idéer, att skapa utrymme för tänkande – ha förmågan att tänka kring att skapa en ”aha-känsla”, säger han och menar att alla kan tränas till att bli bättre än ”medelbra”. Det avgörande blir att attrahera tillräckligt bra människor och sedan se till att behålla dem i företaget.

Mats tips om framgångsrikt ledarskap

– Jag tror att företagen behöver ledare som stretchar mer – fler ”barriärbrytare” som hjälper till att spränga mentala gränser. Samtidigt behöver du vara mer rotad i verkligheten. Både mer vansinne och mer verklighet alltså. Stretcha gummibandet till max utan att det spräcks. Det kanske inte alltid går att förena i en och samma person, men det är vad jag tror behövs.