Executive Search

Vi rekryterar personer till exekutiva positioner i hela Norden. Våra konsulter har lång erfarenhet av ledarskap & organisationsförändring. Vårt arbete präglas av att söka upp och träffa kandidater i våra nätverk och med vår erfarenhet, personlighet, kreativitet och djupa engagemang finner vi de personer som attraheras av rätt företag. Många av dessa uppdrag är av konfidentiell karaktär, och sker därför utan annonsering.

Inget företag är den andra lik. Varje ny tillsättning kräver en ödmjuk förståelse för företagets unika affärssituation. Vi sätter ihop ett team av våra seniora konsulter som har bäst erfarenhet för att möta er organisation och genomföra uppdraget på bästa möjliga sätt. Vi anpassar verktygen i varje process, för att på bästa sätt kartlägga och utvärdera de personer som vi anser är bäst lämpade att möta era behov. Vi har ett brett utbud av tester & Assessment som skräddarsys efter behov i varje enskilt uppdrag.

Är du intresserad av att finna utmaning på exekutiv nivå – välkommen att kontakta oss