Flexibilitet – en del av EQ

Flexibilitet beskriver hur mycket något kan böjas eller tänjas. Den används även för att beskriva hur en person kan anpassas till att utföra olika arbeten eller funktioner, eller klara olika miljöer och tillstånd.

Flexibilitet innebär att kunna anpassa sina känslor, tankar och beteenden till okända och oförutsägbara dynamiska omständigheter och idéer. Flexibilitet kräver alltså att du kan modifiera dina tankar, känslor och beteenden som svar på förändring.

Precis som de andra förmågorna inom emotionell intelligens är den dynamisk, dvs inte statisk och den går att träna upp.

Flexibilitet har inom arbetsmiljöfrågor blivit ”det nya modeordet”. Ett fenomen som setts som en mirakellösning för både företag och personal. Företagen behöver snabbt anpassa sig till marknadens förändringar vilket har lett till ökade krav på flexibilitet i arbetslivet. Men hur stämmer den föreställningen överens med verkligheten?

Istället för att arbetstider och produktion löper smidigare kan flexibiliteten tvärtom bli stressande både för organisationen och för de anställda.

Forskning visar att våra hjärnor är formbara genom hela livet, att vi även i vuxen ålder kan lära oss komplicerade uppgifter.

Träna din flexibilitet

  • Det första steget kan vara att gå utanför det egna expertisområdet och börja lära dig något helt nytt, till exempel ett nytt språk, en ny sport, eller ta gitarrlektioner och acceptera den mödosamma träning och de misstag som ingår när man lär sig något nytt. Kommer du ihåg hur det var att lära sig att cykla? Gå utanför din ”comfort zone”.
  • Be om hjälp.Om du upptäcker att du motsätter dig förändring kan du prova att stanna upp och be om råd från medarbetare som du litar på och fråga om deras åsikter kring ett särskilt problem och hur de skulle försöka lösa det. Särskilt när du befinner dig under stress kan du upptäcka att du ofta väljer samma lösning som du alltid brukar.
  • Om du får många olika frågor och förväntningar – var bra på att ställa frågan tillbaka om när personen vill ha svar/leverans. Det är bra att vara flexibel – men för flexibel skapar stress. Ta ditt ansvar i hur du bäst gör ditt arbete och sätt flexibiliteten i förhållande till det.

Ta dig tid att prova bara en enda ny strategi eller teknik och kommer att bredda din uppsättning av förmågor och öka din skicklighet i att möta förändringar.

När du börjar koppla positiva känslor till de små framsteg som du gör på det nya området kommer du upptäcka att du får en ännu högre acceptans för förändring även på andra områden i livet.