För många regler gör oss ineffektiva?

Intressant föreläsning om regler och effektivitet. Värd att lyssna på och fundera på. Det är en intressant fråga – både i det lilla och stora sammanhanget. Allt från familj till det globala samarbetet – världen. Samarbete, ansvar, förtroende och mod, tror jag på. Vad tror du?