Fred i världen

Det finns stora saker att tänka på och det finns små. Till de mindre hör min hårddisk krasch. Till de större hör hur det skall gå med världen. Det är inte något som jag tänker på varje dag. Men titt som tätt. Jag är lite oroad ibland, men så hittar jag något som ger mig hopp. Jag delar med mig av ett inspirerande tal från Ted.com. Det handlar om utbildning och kvinnor. Jag är övertygad om att vägen till fred och förståelse och slut på förtryck går via utbildning.

 Inspireras här