IMPOSTER SYNDROME

🤞 Imposter Syndrome? 🤞

Även om vi tror på att fira varje liten seger, är framgång inte alltid endast associerat med lycka för alla. Många upplever att de inte alls är förtjänta av sin framgångssaga eller besitter de förmågor som krävs för att prestera i sin roll, oavsett hur kompetenta de må vara.

Detta går under benämningen Imposter Syndrome och är ett fenomen betydligt mer vanligt förekommande än många tror och som på svenska ofta kallas för ”bluffsyndromet”.

Under vårt samarbete med Kandidata Sweden har vi fått chansen att träffa Jens Boman, docent vid Umeå Universitet, som forskar om fenomenet och menar att nästan alla människor någon gång under sin karriär har en tendens att falla offer för syndromet. Man negligerar då alla bevis som finns på att man är kompetent inom sitt område och intalar sig själv att ens framgång beror på yttre faktorer såsom att man bara haft ren tur när man lyckas med något.

👉 “Det är inte ovanligt att framgångsrika och högpresterande personer är drabbade av Imposter Syndrome, såsom skådespelare, läkare, jurister och chefer” – Jens Boman

Även om känslan av att vara en Imposter upplevs äkta, är sanningen såklart långt därifrån. Ibland krävs det mental träning för att avvärja destruktiva idéer din hjärna skapar, och genom att till exempel träna Emotionell Intelligens eller självmedkänsla kan du ta du första stegen mot att bli medveten om dina styrkor och förmågor.

Du är förtjänt av din framgång.

Läs hela studien: https://lnkd.in/esHeJmVp