Impulskontroll – en del av EQ

Impulskontroll är förmågan att motstå eller skjuta upp en frestelse eller impuls för att agera. Det är även förmågan att undvika eller fatta förhastade beslut eller att agera obetänksamt.

Med hög impulskontroll har du förmågan att kontrollera tillfälliga impulser, ingivelser eller starka behov. Det kan också beskrivas som viljestyrka. Med en stark impulskontroll har du den stora förmånen att kunna välja hur du vill agera istället för att omedelbart reagera på ett stimuli.

Exempel på hög eller lägre impulskontroll.

Tänk dig att du arbetar som säljare för ett företag. Du vet att reseräkningen skall vara inne den sista i varje månad. Nu har du bestämt dig för att göra klart den. Då ringer din vän och undrar om du inte skall med på lunch.

Om du har en god impulskontroll gör du klart. Du motiverar dig själv genom att tänka på hur bra det kommer att kännas när du är klar och hur din lunch med vännen kommer vara lika trevlig, eller kanske tom ännu trevligare imorgon, efter det att du gjort klart och kan koppla av.

Har du en lägre impulskontroll avslutar du direkt och åker och tar lunchen. De som har lägre impulskontroll, dvs impulsiva personer, reagerar ofta snabbt. De tar inte tillräcklig tid på sig att planera eller reflektera över konsekvenserna av sitt handlande.

Vad kan jag göra?

  • Ta hand om din kropp och hälsa. En hälsosammare och mer stresstålig kropp är den absolut viktigaste förutsättning för god självdisciplin. Se till att få tillräckligt med sömn och motionera. Meditera? Studier har visat att meditation bidrar till ökad blodtillförsel till hjärnan, vilket har god effekt på de områden i hjärnan som är betydelsefulla för just impulskontroll.
  • Skapa utrymme mellan känslan/impulsen och reaktionen. Bestäm dig för att det alltid ska gå en viss tid mellan känslan/impulsen och reaktionen. Sätt en gräns på att räkna till tex 10, och i större beslut -räkna längre. Öva på att stå ut i känslan av att vänta in. Träna på att hålla tillbaka de impulser du har svårast motstå och öva på att motstå dessa dagligen.
  • Skäms inte. Många drabbas av skuldkänslor när de inte klarar att stå emot frestelser. Tänk på att klandrandet av sig själv inte kommer att leda till högre självkontroll, utan tvärtom kan göra dig mer benägen att agera på impuls och göra dig mindre motiverad till förändring. Förlåt dig själv om du misslyckas och ta nya tag.

Om du vill veta mer om impulskontroll:

Marshmallowtestet

Marshmallowtestet är en forskningsstudie där en psykolog som heter Walter Mishel har undersökt just impulskontroll. I klippet visar hur det gick till när barn fick en marshmallow och där de får veta att om de väntar på att äta får barnet mer sedan, men äter barnet direkt får han/hon inget mer. Slutsatserna i denna forskning är tydliga; De barn som hade förmågan att vänta på belöningen (hade självdisciplin) visade sig också vara de som i vuxen ålder skapat högst framgång i livet. De blev friskare, hade bättre hälsa, hade högre inkomst och bättre relationer.

Till sist ska dock sägas till er som har lägre impulskontroll – det är olika yrken. Är du säljare kan du inte ha för hög impulskontroll, då får du inte hem så många affärer. Och är du ekonomichef, är det bra att du har hög impulskontroll.