Insight Discovery

Jag har precis genomgått en utbildning i personlighetsverktyget Insight. Jag har letat länge för att kunna komplettera OPQ som vi använder för urval med ett instrument att titta mer på grupp och utveckling. Jag fann Insight via en kund. Enkelt, tydligt och med ett mål. Insight bygger på Jungs teorier och de tilltalar mig. Grundtesen är att genom självinsikt tar människan ett ansvar för sina handlingar och genom det gör världen till ett bättre ställe. (Grovt sagt).

I utbildningen för Insight Discovery får vi genomföra en personlighetsanalys som vi sedan går grundligt igenom. Det hela börjar med en insikt i att vi uppfattar världen på olika sätt beroende på vad vi varit med om tidigare, invanda mönster, kultur och arv. I Jungs teori tittar han på vårt medvetna jag och vårt icke medvetna jag. Jung har 4 grundtyper av människor; Verkställaren, Stödjaren, Inspiratören och Observatören, samt 4 tilläggstyper Motivatören, Organisatören, Hjälparen, Samordnaren. Till detta läggs personlighetstyper som är introverta och extroverta, samt om vi drivs av känslor eller tankar. Rapporten som kommer ut med personlighetsanalysen är väldigt tydlig och beskriver starka och svaga sidor, hur man skall kommunicera med dig och hur man inte skall kommunicera med dig. Det beskriver även energiflödet hos dig. Jungs teori baseras på att man har en motpol som har de styrkor och svagheter som är motsatta. Det är mycket intressant och min bedömning är att det stämmer förvånansvärt bra. Viktigt är att förstå att det är ett självskattningsinstrument. Det är så som du uppfattar dig själv helt enkelt och genom diskussion nås en större självinsikt. I rapporten skall du även ta fram ett mål, något som du vill arbeta med och förbättra. Det är en detaljerad målsättning, med hur, var och varför samt hur du känner när du lyckats. Det passar mig. Att man utifrån en självskattning kan arbeta framåt och nå än större självinsikt. Detta instrument passar bra för grupputveckling, för ökad förståelse för varför kommunikationen inte fungerar i en grupp och genom att prata färger så tas fokus från personen och det blir inte så laddat.

Jag är frälst – hör av dig om du vill ge mig en chans att övertyga dig också.