Inspiration av Ricardo Semler

När jag tittat på Ricardo Semlers Ted Talk och funderat vidare på det som han söker – att finna visdomen- känns det spännande. Tänk om organisationer vågar låta sina anställda ta ansvar för sitt eget varande, inte bara sitta och fråga ”vad får jag för lön, för utmaningar, för utveckling?” Utan mer att det blir en ömsesidighet i att ” vad vill du ha för lön – ie hur mycket drar du in till företaget och hur skall vår fördelning se ut? Vilka utmaningar ser du, skapar du? Vilken utveckling vill du ha, skapar du? ” Ur vårt perspektiv som rekryterare är det spännande, vi har alltid två kundgrupper som skall mötas – arbetsgivaren och arbetstagaren/sökaren. Det vore spännande att det inte bara sker i ett eller två möten – utan genom att vara på arbetsplatsen några dagar – känna på hur det egentligen är. Vi arbetar tillsammans med ett bolag som använder provjobb i en dag. Det handlar om teknik tjänster som är ganska komplexa och för att personen verkligen skall förstå vad det innebär så är personen med en dag och jobbar i organisationen. På så sätt får hen verkligen känna efter om det är detta hen vill. Det har fungerat mycket bra. Man kan fundera över om det faktiskt skulle gå att göra så i mycket större utsträckning. I vår bransch skall det oftast vara så hemligt, hemligt om man söker, hemligt vem som söker, hemligt när hen skall börja. Det har jag respekt för – men jag tror att vi går mot en framtid där det blir mycket mer transparens och där ”employer branding” blir allt viktigare. En svindlande tanke – vem vågar börja?

Ricardo Semler – Lyckat ledarskap