Intervjutips

Du har skrivit ett fantastiskt CV och personligt brev och nu skall du på intervju. Förarbetet är lika viktigt inför intervjun som det personliga brevet. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget, dess historia, framtidsvision och värderingar – allt du kan hitta. Här kommer våra intervjutips!

Inför intervjun är det bra att ta reda på vad det är för klädkod som råder på företaget, vilket inte alltid är så lätt. Om du inte kan utläsa det från företagets hemsida är det bästa att vara ”lagom” uppklädd. Inte i helkostym med slips/knytblus, och inte heller i jeans. Detta är lika mycket för intryckets skull som för din egen självkänsla! Känner man att man ”passar” in, så gör man ju oftare det, inte sant?

Några fler saker att tänka på:

  • Var ute i god tid. Ta med anteckningsblock, du kan komma att få en hel del information som du inte vill glömma.
  • Var påläst och fråga om företaget och framtiden. Även om du vet svaret så tycker alla människor om att prata om sig själva och sitt arbete. Om intervjuaren känner att du är påläst och värderar de svar som ges, innebär det att hela intervjun får en mer professionell klang. Det är ju faktiskt också så att du ju vill veta mer om företaget och den tjänst du sökt. Intervjun är ett möte som inte ska kännetecknas av envägskommunikation. Mycket trevligare och mycket mer givande både för dig och den du träffar!
  • Svara sanningsenligt på frågorna. Om det är delar i din historia som du tycker är jobbigt att prata om, håll det korrekt men kortfattat. Visa att du valt din väg genom livet och gör inte något i din historia större än vad det är.
  • Förklara under intervjun, på ett sakligt sätt, varför du tror att du skulle vara som gjord för jobbet. Det är inte alltid lätt, men återigen, hänvisa till din information om företaget och väv samman det med din bakgrund. Lyssna mycket och om du inte hittar svaret omgående på en fråga – ta det lugnt och tänk igenom. Intervjuaren väntar.
  • Framåt slutet av intervjun kan du fråga om tidsplanen för rekryteringsprocessen. Du får en bild över vad som kommer att ske och när du kan vänta dig svar och du slipper undra efteråt. Ger intervjuaren dig en ungefärlig tid kan du svara med att du återkommer till henne efter den tiden. Då ligger inte hela bollen hos intervjuaren och företaget och du visar att du är angelägen.
  • När intervjun är avklarad och du har kommit hem, skicka ett mail och tacka för ett trevligt möte. Återkoppla återigen om att ni hörs om avtalad tid. Har du inte hört något efter avtalad tid, ring eller skicka ett mail.