Jämställdhet

Är något som jag strävar efter. Men vad är egentligen jämställdhet. Är det att hämta barnen varannan dag, eller är det att det finns lika många män som kvinnor på ledande befattningar – eller både och? För väldigt länge sedan läste jag min magister inom organisation och ledning i Lund. Vi hade en föreläsare, kommer inte ihåg vad kursen hette, men innehållet har etsat sig fast. Vi pratade om kvinnligt och manligt. Föreläsaren var en lång man, medelålders, långt brunt hår, långt buskigt skägg. Han hade skrynkliga byxor, en färgglad skjorta med en mörkblå manchesterkavaj. Lite lagom sliten på armbågarna. I och med att han var så lång så var alltid byxorna lite för korta – och där såg man de härligt färgglada strumporna. Olika, omatchade i regnbågens alla färger. Varje dag olika. Första gången han kom in i föreläsningssalen så tog det ca 10 sek innan jag hade kategoriserat in honom i ett fack. Inte ett så positivt fack. Men så fel jag hade, en briljant person som hela tiden satte våra fördomar och perceptioner på kant. Vi talade om kvinnligt och manligt och om hur det påverkar organisationen, och samtidigt hur vi kan använda det. Jag minns särskilt en föreläsning då vi skulle rangordna världens kända ledare inom kvinnligt och manligt. Margreth Thatcher? Kvinnlig eller manlig – klart manlig. Angela Merkel – manlig. Birger Schlaug – kvinnlig osv.

Intressant reflektion, måste kvinnligt vara likställt med kvinna eller skall vi tala om kvinnliga egenskaper när vi talar jämställdhet? Om vi tar ett lite bredare perspektiv och tittar på livet som helhet – vad är viktigt? Det är viktigt att arbeta för att känna sig nyttig, behövd, för att få ihop pengar till det som man anser viktigt. Det är viktigt att familjelivet fungerar, barnen får stöd och trygghet och en bra start i livet. Dagens samhälle ger en mixad bild av vad som är viktigt. Å ena sidan karriär å andra sidan familjelivet. Jag tror att för att kunna prestera maximalt måste alla bitar finnas med i en människas liv. Du skall känna dig behövd och känna att du gör nytta på ditt arbete och får lön för det. Du skall även känna att du ingår i någon form av familj, enhet privat. Jag är övertygad om att ditt privata liv berikar ditt yrkesmässiga liv. Jag får perspektiv på arbetet från min fritid. Det snurrar hur många historier som helst i sociala medier som beskriver vad som är viktigt i livet – men det är svårare att välja i vardagen. Många vill göra allt, lika mycket – och det är svårt. Undertecknad inkluderad. Jag tror att vi måste se flexiblare på familj/arbete för att få ihop en helhet för alla inblandade. Jag tror inte på jämställdhet i perspektiv kvinna/man – jag tror att vi genom nya generationer förhoppningsvis får en mer nyanserad diskussion. En intressant reflektion är från mina vänners liv. De lever i samkönande äktenskap med mellan 2 och 4 barn. Då fungerar inte diskussionen manligt och kvinnligt – men de har likväl samma utmaning – vem skall göra vad? För mig blir det så tydligt. En person tar större ansvar hemma, den andra tar större ansvar för försörjningen. Vem som gör det borde egentligen vara egalt?

Vilket för oss in på diskussionen om kvotering eller inte? Jag skulle inte vilja bli kvoterad till ett arbete – jag vill väljas för mina kvaliteters skull. Men för att nå dit att jag kan väljas, måste jag få chansen att bli vald. Dvs att jag måste ingå i de nätverk ur vilka man väljs. I o m att historiskt sett är det män som väljer män, så har kvinnor det svårare att komma in. Av den enkla anledningen kanske vi behöver kvotering för att få igång nätverken?

Intressant reflektion från vår granne i väst, där man faktiskt har kvoterat – https://www.linkedin.com/pulse/article/20141020090527-36294080-hei-hegnar-jeg-skulle-bli-adm-dir?trk=object-title

Lite mer tankar om jämställdhet och ack så tänkvärda

http://www.dagensvd.se/2014/10/07/jamstalldhet-och-lika-lon-ar-foraldrars-ansvar/

Jag har bestämt mig för att jag skall arbeta för att vid varje presentation för chefsjobb skall jag presentera minst en kvinna som matchar de krav som ställs för jobbet. För de finns! Ibland behöver man bara söka lite mera.