Känslomedvetenhet – en del av EQ

Känslomedvetenhet innebär att förstå vad du känner. Om du har förståelse för det och vad som orsakar dina känslor är det lättare att reglera ditt beteende och kontrollera den påverkan som dina känslor har på din omvärld, både på jobbet och i ditt privata liv.

I stort sett alla beslut har någon komponent av känslor i sig, oavsett om beslutet är faktabaserat.

Människor med stark känslomedvetenhet kan ta fram känslor inom sig som hjälper dem i den aktuella situationen.

Även om du tycker att du förstår dig och dina känslor rätt bra kan du alltid arbeta på att förfina dig till att visa rätt känsla vid rätt tidpunkt.

Hur kan du utveckla din känslomedvetenhet?

  • Be om hjälp och feedback. Hur uppfattas du? När du är glad, ledsen, irriterad. Be någon du litar på att ge dig klar feedback. Fundera på hur du vill att du skall uppfattas i de olika känslorna. Hur vill du påverka andra?
  • Inse att det är ok att känna, även om din känsla går stick i stäv mot ”vad man borde känna”.

 

Risken finns att du utarmar dig själv om du går för länge mot dina egna känslor. Tänk på att du är viktig, och det du känner räknas.