Lean

För väldigt många år sedan gjorde jag min D uppsats inom Lean produktion. Jag tittade på vad Lean egentligen innebar i en produktionsenhet, en underleverantör till Volvo. Det var väldigt intressant och på den tiden var  Lean, Kaizen och Kanban lösningen på det mesta. På anställdas välbefinnande, produktionstakt, konkurrenskraft, i stort sett allt. Det jag fann i korthet var att man införde delar av Lean och Kaizen för att ytterligare öka ackordet och på så sätt lägga produktionstrycket på gruppen istället. Inte riktigt så som det var tänkt. Enligt min mening. Saker och ting har hänt sedan dess och här kan ni läsa om lite nyare teorier – Improvement Kata. Mycket intressant.