Ledarskap är komplext

Ledarskap är komplext. Det är spännande, utmanande och lärorikt men också komplext.

Samtidigt som du är en kritisk nyckelperson i organisationens strategiska arbete mot att nå sina mål, är du också viktig i frågan att skapa engagemang och riktning för andra i organisationen. Hur du väljer att hantera svåra uppgifter, resonera i sakfrågor eller agera gentemot andra i din omgivning är alla faktorer som påverkar ditt ledarskap.

En fundamental del i vårt arbete är att förstå hur personlighet och Emotionella Intelligens påverkar en individs förmåga att leda i olika kontexter. För att lyckas i vår uppgift att rekrytera till ledarpositioner runt om i landet räcker det inte att vi hittar en kandidat med god ledarförmåga. Det förutsätter att vi hittar en kandidat som besitter precis de förmågor som är adekvat med rollen och vår kunds specifika behov.

Genom att diskutera Emotionell Intelligens med våra kunder och kandidater, kan vi tillföra en värdefull dimension i arbetet att matcha rätt individ med rätt uppdrag. Den hjälper oss bättre förstå hur en individs egenskaper och olika kvaliteter tenderar att realiseras i en framtida ledarroll. Något vi märkt starkt bidrar till en träffsäker rekrytering.