Vad vore en komplett julkalender utan lucka 11?

Ja, inte vore den komplett i alla fall så vi fortsätter med PS Partners Julkalender, 2018 – Lucka 11, varsågod!

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton och alla dessa verktyg och kloka ord kommer från vår egen Helen Lagergren, VD för PS Leadership Sweden och PS Partner Stockholm!

God Jul!

Lucka 11 – Realism

Realism är förmågan att förbli objektiv genom att se saker och ting som de faktiskt är. Det handlar om att uppmärksamma när känslor och/eller fördomar leder till en lägre grad av objektivitet.

Att vara realistisk är enligt definitionen att vara grundad, eller i samklang med situationen. Det innebär att vara realistisk och att se saker som de verkligen är, att vara medveten om vilka svaga respektive starka sidor man har. I affärsvärlden omfattar detta att bedöma omgivning, resurser och framtida trender på ett korrekt sätt för att kunna sätta upp realistiska planer och mål.

Att vara mer orealistisk innebär att man kan behöva träna på förmågan då graden av misstolkning av viktig information blir hög. Man sätter upp mål som blir omöjliga att uppå och man låter sina känslor färga verkligheten på ett sätt som kan vara orimligt och som skapar en minskad trovärdighet i bl a arbetslivet.

Vill man träna på att bli mer realistisk har vi några tips att ge:

  • Öva på att känna efter före. Är det ett irrationellt självprat, känslor, drömmar eller är det verkligen en rimlig verklighet som du känner när du känner in? Irrationellt självprat grumlar omdömet.
  • Pröva en mental SWOT? Hitta bevis för styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Du kan t o m be någon som känner dig att gå igenom det och få det bekräftat eller avvisat?
  • Bryt ned problemet i små, praktiska steg som kan hjälpa dig att fokusera på den faktiska situationen istället för att tänka på det som du önskar ska hända.

Är man redan väldigt realistisk och vill bli mer fantasifull?

  • Upptäcker du mer genom konst och musik? Lyssna och känn. Vad får du för information i kroppen? Vilka bilder och tankar ser du? Kan du använda detta som kreativitet i arbetet? Ta med kollegorna på konsert eller bio på ledningsmötet? Och sedan jobba? Tror du det skulle bli positivt? I så fall; Gör det. Vi har flera exempel på de som hittat energi genom aktivtetr som dessa och som genererat kreativitet.

 

”Konst är en lögn som får oss att inse sanningen.”

Pablo Picasso 1881-1973