Vi önskar dig en riktigt mysig & fin Lucia – Här kommer lucka 13!

Lucia står och lyser och PS Partners Julkalender, 2018 fortsätter med – Lucka 13

 EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 13 – Flexibilitet

Flexibilitet innebär att kunna anpassa sina känslor, tankar och beteenden till okända och oförutsägbara dynamiska omständigheter och idéer. Flexibilitet kräver alltså att du kan modifiera dina tankar, känslor och beteenden som svar på förändring.

Flexibilitet är en allmänt använd term för hur mycket något kan böjas eller tänjas. Den används även för att beskriva hur en person kan anpassas till att utföra olika arbeten eller funktioner, eller klara olika miljöer eller tillstånd. Precis som de andra förmågorna inom emotionell intelligens är den dynamisk, dvs inte statisk och den går att träna upp.

Flexibilitet har inom arbetsmiljöfrågor blivit ”det nya modeordet”. Ett fenomen som setts som en mirakellösning för både företag och personal. Företagen behöver snabbt anpassa sig till marknadens förändringar vilket har lett till ökade krav på flexibilitet i arbetslivet. Men hur stämmer den föreställningen överens med verkligheten?

Istället för att arbetstider och produktion löper smidigare kan flexibiliteten tvärtom bli stressande både för organisationen och för de anställda.

Forskning visar att våra hjärnor är formbara genom hela livet, att vi även i vuxen ålder kan lära oss

komplicerade uppgifter.

Så om du behöver träna upp din flexibilitet, hur gör du då?

  • Det första steget kan vara att gå utanför det egna expertisområdet och börja lära oss något helt nytt, till exempel ett nytt språk, en ny sport, eller ta gitarrlektioner och acceptera den mödosamma träning och de misstag som ingår när man lär sig något nytt. Kommer du ihåg hur det var att lära sig att cykla?
  • Be om hjälp.Om du upptäcker att du motsätter dig förändring kan du prova att stanna upp och be om råd från medarbetare som du litar på och fråga om deras åsikter kring ett särskilt problem och hur de skulle försöka lösa det. Särskilt när du befinner dig under stress kan du upptäcka att du ofta väljer samma lösning som du alltid brukar.

Ta dig tid att prova bara en enda ny strategi eller teknik och kommer att bredda din uppsättning av förmågor och öka din skicklighet i att möta förändringar.

När du börjar koppla positiva känslor till de små framsteg som du gör på det nya området kommer du upptäcka att du får en ännu högre acceptans för förändring även på andra områden i livet.