Skynda, skynda, här kommer lucka 14

PS Partners Julkalender, 2018 – Förmodligen årets mest emotionellt intelligenta och lucka 14 är här, tema stress!

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 14 – Stresstolerans

Stresstolerans är förmågan att klara av stressiga eller svåra situationer samt tron på att man kan hantera eller påverka situationer på ett positivt sätt. Stresstolerans är alltså förmågan att klara av och svara effektivt på stress och ökad press.

När man har en hög stresstolerans kan man hantera sina känslor, vara samlad och kapabel att fortsätta kunna prestera även när det går tufft till. Man kanske t o m upplever att man är ännu bättre på att prestera när man får ett visst mått av stress eller någon deadline som hänger över en.

Att vara rimligt stresstolerant betyder inte att man alltid måste kunna hantera precis allt perfekt under stress, utan betyder oftare att man har en underliggande övertygelse om att kunna kontrollera sin reaktion på stress. Människor med lägre stresstolerans har ofta svårt att prestera under stress och kan hamna i situationer där känslorna tar över. Förmågor som ofta påverkas av stress, inom emotionell intelligens, är t ex empati eller självkänsla. Dessa förmågor kan alltså också påverkas negativt när dessa personer upplever en situation som stressande.

Även om du tycker att du kan kontrollera dina känslor under stress är det möjligt att du inte drar nytta av och använder dina känslor. Kom ihåg att använda dina känslor istället för att undertrycka dem. Trycker vi undan obehagliga känslor trycker vi också bort de positiva känslorna och känslan av t ex lycka kan hjälpa dig att komma på kreativa lösningar på en stressig situation.

Hur kan man träna upp sin stresstolerans?

Det finns flera olika effektiva beteendestrategier som kan hjälpa dig att bättre hantera den dagliga stressen och förbättra din övergripande stresstolerans. Vissa av dessa strategier är så diskreta att du kan använda dem även när du sitter bland andra människor, t ex på jobbet, för att ta itu med stress så fort de uppstår:

  • Djupa andetag, andas med magen, visualiseringsövningar
  • Muskelavslappning, t ex massage
  • Yoga, tai chi eller meditation
  • Gå ifrån ditt skrivbord och tillbringa fem minuter på annan plats (t ex en promenad utomhus) där det enbart finns en regel; Du får inte tänka på det som stressar dig
  • Låt sinnet slappna av och tanken bli klar igen. Först då är du i bästa position för att dra nytta av dina känslor för att kunna svara på ett lämpligt sätt på en stressig situation

 

”Är du nära ditt lagom, kan ingenting vara riktigt farligt. Stora marginaler åt alla håll gör det tillåtet att vara avslappnad. Då är det lätt att vara snäll och generös, både mot sig själv och mot andra.”

Bodil Jönsson, Ur boken Guld.

 

Vem kan det vara som ligger bakom alla dessa kloka ord och verktyg?

Visste du att vi sedan ett par månader tillbaka även finns i Stockholm och att vi där har förmånen att startas upp av Helen Lagergren som driver PS Partner Stockholm och PS Leadership? 

Helen har en bakgrund inom juridik och HR, och hon kommer närmast från rollen som VD för ett konsultföretag inriktat på tester och ledarutveckling bland annat som med inriktning mot EQ (emotionell intelligens) och forskning kring det.

PS Leadership är ett självklart val, tycker vi, vad gäller:

  • Utveckling – individ (t ex ledarcoaching och djupare personbedömning inriktad mot utveckling)
  • Utveckling – grupp (Ledningsgruppsutveckling, talangprogram, ledarprogram, både öppna och skräddarsydda, HiPo-insatser, konfliktlösning mm)
  • Workshops och teambuilding i form av s k business simulations (T ex på tema Förändring, Makt och Påverkan, Beslutsfattande och affärsspel)
  • Skräddarsydda företagsanpassade program
  • EQ-workshops och föredrag om t ex emotionell intelligens.

För mer information, kontakta Helen Lagergren på helen.lagergren@pspartner.se

Lär känna Helen närmare här: https://psp.local/helen-lagergren-stockholm/