Vi tänder ljus nummer 3 och öppnar lucka 16

Mer konkreta verktyg för ökad emotionell intelligens åt folket – varsågod, här kommer Lucka 16 i vår julkalender! 

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul och har en riktigt fin tredje advent!

Lucka 16 – Livsglädje

Livsglädje är olika för olika människor. Förstås är det så.

Ordet betyder dock oftast livslust, levnadsglädje, framgång och tillfredsställelse i livet, men kan betyda att bli frisk för den sjuka, se sitt barn ta sina första steg, eller att uppnå ett idrottsresultat man kämpat för eller enbart tacksamhet för att få finnas till.

När vi ser på det emotionella intelligensbegreppet livsglädje, så som det kan läsas ut ur EQI 2.0 som är det verktyg vi arbetar med, så innebär det en nära koppling till en väl balanserad kombination av Självkänsla (se lucka 1), Optimism (se lucka 14), Sociala relationer (se lucka 7) och Självförverkligande (se lucka 2), men är även kopplad till de andra förmågorna som vi skrivit om i resterande luckor.

Enligt denna definition är livsglädje något som både bidrar till, samt är en produkt av emotionell intelligens. Just därför har livsglädje blivit en viktig parameter att se som en del av din emotionella hälsa och ditt välbefinnande.

Om vi enbart ser till de fyra mest påverkande aspekterna; Hur kan vi se på livsglädje?

  • Självkänsla: Livsglädje är en följd av att tro på sig själv och leva enligt sina värderingar. Om du behöver höja din självkänsla så skulle du alltså, med hög sannolikhet, vinna på att se resultat i din totala livsglädje eftersom självkänsla främjar positiva känslor om det egna jaget och självförtroendet. Det ökar också nöjdheten med livet och känslan av glädje inför livet.
  • Optimism: Vid motgångar och besvikelser är förmågan till återhämtning beroende av personens förmåga att vara optimistisk. Och vi går på motgångar och besvikelser ibland!
  • Sociala relationer: Välutvecklade relationer hjälper sig att skydda dig från de negativa effekterna som påverkar dig av utmaningar och jobbiga dagar. Om du kan bygga och bevara välutvecklade och välfungerande relationer kan de hjälpa till att upprätthålla en stark livsglädje.
  • Självförverkligande: Livsglädje är ofta också nära sammankopplat med en villighet att lära sig och växa i harmoni med sina egna värderingar. Vet du med dig att du behöver träna på det, ja då kan chansen till en ökad livsglädje bli en god sak att arbeta för.

Oavsett vad. Livsglad eller helt enkelt lite låg just nu?

Med allt detta sagt är det viktigaste budskapet ändå i denna julklappslucka att det finns STORA möjligheter att själv kunna påverka sin livsglädje genom det förhållningssätt ovan fyra kriterier ger oss.

Om du inte kan eller känner att du orkar klara av allt själv; Ta hjälp. Du är aldrig ensam.

”Känslor är mycket som vågor, vi kanske inte kan stoppa dem från att komma men vi kan välja vilka vi vill surfa på”      Jonathan Mårtensson