22 december och trumvirveln börjar rulla…

PS Partners Julkalender – 2018 – Vi närmar oss finalen!

EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 22 – Snabbrörlig värld kräver nya egenskaper och ännu mer EQ, del 2

I den första artikeln om hjärnans elasticitet gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med en hög grad av ”elastisk” förmåga. Vi konstaterade att dessa egenskaper är av avgörande vikt för att nå dit vi vill i karriären och i livet.
Men hur gör man då för att utveckla sin elasticitet?

I del 2 ska nu vi titta närmare på åtta olika tekniker för att utveckla rätt mindset i en föränderlig värld.

I del 1 konstaterade vi att vi lever i en värld som ständigt förändras. Arbetslivet präglas av omstruktureringar, ny teknik och en snabbrörlig marknad, samtidigt som omvärlden tycks komma med nya överraskningar varje dag. Den utvecklingen lär inte avta, utan snarare accelerera – därför bör vi som är verksamma i dagens arbetsliv rusta oss mentalt för att kunna hantera denna snabba förändringstakt.

I första delen gick vi igenom nio olika egenskaper som är typiska för människor med ”elastiska” förmågor, alltså människor som är benägna att omvandla och anpassa sin mentalitet och sitt agerande utifrån det som händer i den föränderliga omvärlden. Frågan är nu: Hur utvecklar man dessa egenskaper?

Det finns många tekniker för att bidra till att öka vår elasticitet. Nedan är några punkter som kan hjälpa dig om du är en ledare i en modern organisation eller strävar efter att bli en. Dessa är några av de kritiska kompetenser och färdigheter du behöver för att trivas i vår föränderliga värld:

  • Utveckla ett mer flexibelt mindset:För att navigera framgångsrikt genom den labyrint av förändringar vi står inför behöver ledare mer än tidigare vara bekväma med oklara situationer och ibland ta helt outforskade vägar. Detta innebär att ledare kommer att stöta på ”första gången”-situationer oftare och de behöver vara mer öppna för nya sätt att tänka för att fortfarande leverera resultat.
  • Ha en vision:Att ha en tydlig vision är en ständig kraft, ett ankare som kan hjälpa till att driva beslut, åtgärder och bedömningar. Den yngre arbetskraften drivs av syfte och värderingar, och en övertygande vision för framtiden är en viktig drivkraft för att engagera och behålla individerna på en hög prestationsnivå. I själva verket är en övertygande vision en viktig förutsättning för varje samhälle eller nätverk för att lyckas. Framgångsrika ledare är de som har en tydlig bild av vart de vill att deras organisationer och grupper ska vara.
  • Omfamna ett öppnare mindset:Med ett öppnare tankesätt ser vi möjligheter där ett begränsande tankesätt ser problem. En ledares förmåga att upptäcka de outforskade utrymmen, unika problem och tvärvetenskapliga lösningar är lika kritisk i den nya världen som deras förmåga att ”göra något åt ​​det.” Ledare måste kunna lyssna och blicka mot framtiden och ständigt skanna horisonten, och ha en strategisk framsynthet utan att förlora synen av den faktiska och aktuella verkligheten. De ledare som kan utveckla denna unika förmåga att se igenom motsättningar mot en framtid andra inte kan se kommer att kunna leda framgångsrikt oavsett situation.
  • Förutse och skapa förändring:När förändringarna omkring oss till viss del är konstanta och snabba, måste vi som ledare använda visdom från framtida kompanjoner och strategisk framsynthet att ”skapa förändring” innan en extern förändring tvingar oss att reagera. Oavsett typ av förändring måste vi engagera människor i förändringsarbetet, prioritera vad som är viktigt och genomföra förändringar i mindre delar och inte allt på en gång. Vi behöver vårda förändringen genom att upprätthålla balansen mellan andras behov av sammanhang och våra egna behov av förändring.
  • Självmedvetenhet:Ledare kan inte lyckas om inte deras personliga vision och värderingar sammanfaller med organisationens vision och värderingar. Det är bara när ledarna är medvetna om sina preferenser, arbetssätt och eventuella blinda fläckar som de verkligen kan föra sitt sanna autentiska själv in i spelet och få till stånd en betydande skillnad för teamet, företaget och för sig själv.
  • Flexibelt lärande:Snabbt förändrade förutsättningarna tvingar ledare att ständigt vara i ett självstyrt inlärningsläge. Ledare måste ständigt vara nyfikna och på ett sätt ha ett ”nybörjar-sinne”, men också vara villiga att ge upp välkända metoder, inlärda mönster och gamla sanningar. Ledare behöver utveckla en större medvetenhet om helheten och det systemiska. Vi kastas ständigt in i okända situationer, och vi behöver lära oss snabbare från dessa erfarenheter.
  • Nätverka och samarbeta:För att förstå och hänga med i alla nya trender och förväntningar behöver ledare i dagens värld samarbeta både inom och utanför sitt eget företag. Ett socialt tankesätt gör det möjligt för ledare att skapa, samarbeta med och vårda målmedveten verksamhet och sociala nätverk genom sociala medier och i sin dagliga kommunikation.
  • Ständigt klargöra och förtydliga kommunikationen:När du arbetar med en mer och mer global arbetskraft behöver din förmåga att kommunicera effektivt i olika kulturer bli ännu tydligare och bättre. Ledare måste ständigt tydliggöra den nuvarande situationen med hänsyn till förändrade yttre krav och nya förutsättningar. Lika viktigt är det att vi med jämna mellanrum klargör och förstärker visionen, värderingar och strategier. Rollen som ledare innebär att man hjälper andra att klargöra innebörden av och syftet med arbetet. Kommunikation och tydlighet är hårdvaluta i ett effektivt ledarskap.

Artikeln är skriven av Madeleine Gyllenpalm tillsammans med Helen Lagergren, båda erfarna ledar- och affärscoacher verksamma inom PS Leadership som är PS Partners erbjudande till dig som vill utvecklas som person, ledare eller som organisation.