Det är måndag och dags för lucka nummer 3 i årets julkalender

Varmt välkommen till forstättningen av PS Partners Julkalender, 2018 – Lucka 3

 EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans ditt liv. Vetenskaplig forskning på området visar allt tydligare att individer med en kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ.

Emotionell intelligens är här för att stanna, och det kanske bästa av allt: den går att träna upp!

Därför tänker vi på PS Partner, såhär i juletider, bjuda dig på vår egen kalender full av EQ-godis, 16 sorter, i varje lucka. Våra ledord för EQ är som bekant att allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. Dessutom lägger vi till hur du kan träna det, om du vill.

Det är så här vi jobbar. Först säkerställer vi vad eller vem vi ska leta efter, sedan matchar vi ihop behov och resurs och genomgående i allt detta så har vi kul och bygger relationer med våra kunder, kandidater, kollegor, vänner, ja alla intressenter.

Kort sagt; Emotionellt intelligent julpyssel ända fram till julafton!

God Jul!

Lucka 3 – Känslomedvetenhet

Denna förmåga betyder att man vet vad man känner. Om du har förståelse för det och vad som orsakar dina känslor är det betydligt lättare att reglera ditt beteende och kontrollera den påverkan som dina känslor har på din omvärld, både på jobbet och i ditt privata liv. Det blir lättare att skruva upp och skruva ner känslovolymen helt enkelt.

Många tycker dock att känslor är dåliga, att känslor stör. Helt fel. Känslorna sätter färg, form och energi åt våra tankar och trycker på känslor hos andra så att vi minns vad personen sade. Och utan känslor; Inga beslut. I stort sett alla beslut har någon komponent av känslor i sig, oavsett om beslutet är faktabaserat. Mer om det i lucka 17.

Dra nytta av känslorna! Människor med stark känslomedvetenhet kan ta fram känslor inom sig som hjälper dem i den aktuella situationen.

Även om du tycker att du förstår dig och dina känslor rätt bra kan du alltid arbeta på att förfina dig till att visa rätt känsla vid rätt tidpunkt.

Hur kan du jobba med dig själv?

  • Experimentera med olika tekniker och medier för att få dig själv att känna en stor variation av känslor, t ex lycka, nedstämdhet, ilska, lugn. Att försätta sig själv i ett något nedstämt läge kan hjälpa dig att fokusera på analytiska uppgifter medan ett lyckligt tillstånd kan hjälpa dig med brainstorming och kreativa uppgifter.

Och hur kan du jobba med dina känslor så att de känns för andra så att vi kan göra avtryck?

Klokt sagt om känslor:

Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du sa, folk kommer att glömma vad du gjorde, men folk kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna.

Maya Angelou