Lycka – kan vi skapa den?

Apropå att trivas på sin arbetsplats – kommer vi osökt in på Lycka. Kan vi skapa den? En intressant föreläsning på Tedtalks diskuterar detta.