Lyssna aktivt- 2020 är snart här

Ledare kan inte längre bara tala om för sina underställda vad de ska göra.

För att effektivt kunna LEDA, genom att förstå, guida och därmed förstärka positiva beteenden krävs självledarskap i form av att kunna förstå vad man tänker och kunna uttrycka det. Det krävs mellanmänskliga förmågor som t ex empati och förmåga att bygga långa och varaktiga relationer för att självledarskapet även blir ett effektivt och framgångsrikt ledarskap gentemot andra.

Vidare krävs ett beslutsfattande där både känslointag och kunskap behöver samsas, en medvetenhet kring stresstolerans, en väl balanserad impulskontroll och helt enkelt en självinsikt man vet att man behöver arbeta med. Bland mycket annat.

Att leda genom emotionell intelligens kräver mycket tid och energi från dig som är ledare, men det positiva slutresultatet är väl värd all ansträngning. Att visa viljan att förstå våra olika drivkrafter, genom att lyssna och ställa frågor och vara situationsanpassad i att hitta dessa stunder på ett rimligt sätt i vardagen, ger belöning för insatsen. På bådas villkor.

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

I artikeln som skrevs 2016 förutspås träffsäkert vad vi behöver validera för kompetenser och förmågor inför 2020 för att bli framgångsrika. Från att innan 2015 inte finnas med alls kom emotionell intelligens med på listan och spås inför 2020 få en alltmer framträdande plats.

 

Många av er vet allt detta redan.

Ändå märker vi att det är väldigt många fler som ännu inte provat att rekrytera, coacha eller bygga ledarprogram med hjälp av denna uppsättning dynamiska förmågor. Förmågor som man kontinuerligt kan träna, som man kan se potential inför framtiden med på ett spännande sätt och som ger så mycket vitalitet och välmående i organisationer och företag.

Och för att vara helt ärliga; om World Economic Forum lägger så mycket uppmärksamhet på frågan; Ja, då vet vi att det är lönsamt med emotionell intelligens också.

Till er alla, från oss alla; Framtiden är här!

Helen Lagergren, VD för PS Partner Stockholm samt Senior Rådgivare & VD för PS Leadership Sweden