Mångfald – vägen till framgång

Vi är partners till Mitt Liv 2019.

Det är verkligen spännande och jag som VD och ägare är både glad och stolt att vi har fått chansen att få arbeta med det som är det viktigaste för framgång.

Jag har själv alltid trott på mångfald och olikheter och insåg redan för länge sedan att vi är alldeles för få i Sverige. Under mina år i rekryterings/bemanningsbranschen har jag haft förmånen att träffa många olika typer av organisationer och det som Mitt Liv summerar, är exakt det som jag har sett och tror så starkt på.

Att organisationer som vågar mångfald är mer framgångsrika. De som är öppna, inte dömande, vågar se olikheter och dra nytta av det, är de som vinner i längden. Och helt krasst – vi är för få i Sverige.

PS Partner har de 3 senaste åren fokuserat på mångfald, integration och att få våra kunder att våga.

Det är det som är den allra starkaste värderingen för oss. MOD. Vi måste våga och vi måste få våra kunder att våga, för att vi tillsammans skall bli än mer framgångsrika.

Jag bodde själv i Dubai i nära 3 år och fick flera gånger smaka på hur det är att vara udda, inte riktigt medräknad, inte förstå språket och bara se och känna hur omgivningen tycker att jag är helt dum i huvudet – bara för att jag inte kan göra mig förstådd. Det är så oerhört frustrerande och det är vad jag hör när jag pratar med fantastiska människor med fina erfarenheter och bakgrunder. Det är svårt att komma igenom och att förklara det för nya arbetsgivare. Och arbetsgivaren i sin tur, förstår inte. Ett sådant oerhört resursslöseri. För mig är det obegripligt hur en del kunder hellre väntar på ”svensktalande” i åratal, tappar fart och affärer, istället för att satsa på en person som lär sig.

I och med detta så bestämde jag mig för att vi som bolag också måste vara modiga och anställde Megan för 3 år sedan. Megan lärde oss mycket och öppnade mina ögon för mycket. Det var inte bara det att Megan kom från USA och lärde sig svenska, utan det var lika mycket att hon hade en helt annan utbildningsbakgrund och erfarenhet än någon på kontoret.

På den vägen är det – nu arbetar Ana från Bulgarien/Tyskland, Filipa från Portugal och Divya från Indien hos oss. Det är lärande, utmanande och oerhört utvecklande.

I fredags kom Mitt Liv till oss…

…och pratade om hur de ser vägen framåt till mer mångfald och hur vi alla vinner på det. Precis så. Dit skall vi och som rekryteringsföretag har vi ett stort ansvar i just detta genom att vara länken/kontakten mellan kund och kandidat.

Tillsammans går det!

Vi diskuterade de ”bias”, dvs fördomar och ofta snedvridna föreställningar, som vi alla har när vi möter nya människor. Vi har ett stort behov av att placera människor i fack, och vi gör det snabbt. Det som känns igen, känns tryggt och vi har en förmåga att tillskriva en person som liknar oss en massa bra egenskaper – direkt. De som inte liknar oss och som vi inte förstår – gör vi tvärtom med.

Genom att bara vara medveten om det komman man långt.

Hör av dig om du vill veta mera och om hur vi kan hjälpa er med mångfaldsarbete. Det finns mycket som vi kan göra tillsammans. Och det är endast tillsammans vi kan lyckas.

Anna Petersson, VD & grundare av PS Partner AB