Optimism – en del av EQ

Halvtomt eller halvfullt?

Vissa människor verkar ha förmågan att ta sig fram i alla väder, även under väldigt utmanande situationer och livstillstånd,  medan andra upplever motstånd i det mesta.

Optimism handlar om att ha en positiv attityd och syn på livet. Det är förmågan att förbli hoppfull och motståndskraftig, även i stunder av motgång. Det är dessutom att ha förmågan att vara positivt inställd trots bakslag och det särskiljer ofta topp presterarna från de övriga på arbetsplatsen. Oavsett situation så hittar de en lösning, lär sig av det inträffade och går vidare.

De sociala och beteendemässiga konsekvenserna kan verka negativt och t o m nedslående för t ex dina kollegor, särskilt när kreativitet och nytänkande står i fokus. Att vara ”djävulens advokat” kan visserligen vara nyttigt ibland, men om du gör det för ofta dämpar du förmågan till innovation och målsättning.

Hur kan du träna upp din optimism?

  • Varje gång du märker att du förbereder dig på eller fruktar det värsta kan du skriva upp det och lägga undan det. Skriv sedan det bästa, men realistiska med utfallet. Planera för detta istället. Prata om det som om det är framtiden.
  • När den bistra sanningens minut är inne och saker och ting inte går så bra är det ofta till god hjälp att tänka tillbaka på ett tillfälle då du övervann en liknande utmaning, i ditt förflutna. Eller identifiera dig med någon annan som ställts inför en liknande utmaning och framgångsrikt lyckats ta sig igenom det. Hitta en förebild helt enkelt.
  • Tänk att varje situation tar dig vidare till nästa steg. Se varje motgång som en lärdom. När du ställs inför en jobbig situation- tänk då – vad lär jag mig av detta?