Problemhantering-en del av EQ

Problemhantering är förmågan att hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade. Den handlar om att förstå hur våra känslor påverkar vår förmåga att ta beslut.

När vi pratar om problemhantering inom emotionell intelligens handlar det inte om kvaliteten på lösningarna, det löser vi genom problemlösnings-, begåvnings- och t o m IQ-tester. Det handlar om hur du i problemhantering effektivt använder dina känslor under problemhanteringsprocessen.

En person som har god emotionell problemhantering kan konsten att hålla huvudet kallt i de flesta situationer, kan skilja på sak och person, och kan fokusera på det aktuella problemet utan att bli frustrerad av för mycket information eller för många alternativ.

Personer med låg problemhanteringsförmåga undviker ofta att konfrontera problem eller kan ha svårt att fatta beslut i problematiska frågor, eftersom känslorna blir för överväldigande.

Alla beslut involverar känslokomponenter oavsett hur faktabaserade de än är, men när känslorna går ut över vår förmåga att fatta beslut behöver vi bli medvetna om det och hitta tillvägagångssätt för hur vi löser det.

Tips på hur du kan träna på problemhantering:

  • Våra hjärnor kan i normalfallet hantera sju bitar information oavsett om vi ska memorera dem eller inte. Nästa gång du kört fast med ett problem; Se till att du inte har fler än max sju alternativ och om du är i stress; max tre alternativ.
  • Sätt upp en deadline för komplexa frågor (t ex konflikter) då problemet måste vara löst. Denna deadline ser till att du håller dig till en effektiv process för problemhantering där det blir mindre sannolikt att du undviker att hantera ett tufft beslut.
  • Ta hjälp! Förklara hur du ser det och be en kollega ge sin bild av det, var öppen och lyssna.