fbpx

Lite kakor till kaffet?

Din personliga integritet är viktigast! Genom att godkänna våra villkor kan vi hjälpa er att få en trevligare användarupplevelse på vår sajt. Läs mer här.

arrow

PS Leadership

Ända sedan starten av PS Partner har våra erbjudanden rekrytering, konsultuthyrning och search gett oss varma förtroenden från våra kunder. Vi har fått hjälpa till med att rekrytera nyckelfunktioner till många spännande företag. Tack vare dessa samarbeten ser vi ett ökat intresse i att fortsätta arbeta med utveckling av ledare. Det är vi tacksamma över. Vi växer både som individer, affärspartner och som framgångsrikt bolag av alla dessa spännande utmaningar vi får förmånen att möta och hantera. Och förhoppningsvis gör vi varandra bättre, åtminstone är det vår ambition och yttersta vilja.

Vi vet och håller fast vid att ingen föds som ledare. Alla behöver träna för fortsatt framgång. Med självinsikt, mod och god vilja kan du utvecklas i din roll. Ibland är möjligheten att ta hjälp av utomstående part en god ide. Den parten kan mycket väl vara PS Leadership.

PS Leadership är PS Partners senast bildade bolag. På PS Leadership har vi valt att inrikta våra utvecklingsinsatser på följande grundpelare:

  • Grundad på väl validerad forskning
  • Mätbarhet mot resultat
  • Konkret och möjlig att omsätta i praktik snabbt och enkelt

Vi tror att den bästa utvecklingsinsatsen är en väl avvägd mix av både egen, individuell utveckling varvad med grupputveckling samt med tydliga inslag av reflektionsmoment.

Vi kan hjälpa er med följande:

  • Utveckling – individ (t ex ledarcoaching och djupare personbedömning inriktad mot utveckling)
  • Utveckling – grupp (Ledningsgruppsutveckling, talangprogram, ledarprogram, både öppna och skräddarsydda, HiPo-insatser, konfliktlösning mm)
  • Workshops och teambuilding i form av s k business simulations (T ex på tema Förändring, Makt och Påverkan, Beslutsfattande och affärsspel)
  • Skräddarsydda företagsanpassade program
  • EQ-workshops och föredrag om t ex emotionell intelligens.

Anna Petersson

CEO & Founder of PS Partner