PS Partner & Mitt Liv

Vi hade nöjet att bjuda över Uzma S. Yasin och Siyana Sokolova från Mitt Liv på frukost härom dagen. Sedan ett par månader tillbaka är vi samarbetspartners och sedan ungefär ett år också stolta kollegor till tidigare adepten Filipa Rodrigues Simões.

Filipa har nu klivit in som mentor i Mitt Liv och till hösten är det Gabriella som tar vid för ytterligare adept.

– Vi är superstolta och glada att vara partners till Mitt Liv!! Vi vill både ge och få kunskap genom samarbetet med Mitt Liv och våra adepter.

Vi vill bidra till ett öppet och inkluderande samhälle där mångfald är en självklarhet.

– Gabriella Christiansen, Regional Manager PS Partner

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Man vill adressera samhällsutmaningar genom nytänkande och banbrytande lösningar som grundar sig på givande affärsmässiga metoder. Man står för värderingar som stämmer väl överens med våra och man har idag verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och i Östergötland (Norrköping och Linköping).

Ändamålen är ideella och lönsamhet och tillväxt är därför viktiga medel för att nå samhällsnyttiga mål.

Mitt Liv vill vara ett socialt företag som genererar egna intäkter och växer av egen kraft. På så vis kan vi skapa hållbarhet och den styrka och kontinuitet som krävs för att åstadkomma stora bestående förändringar vad gäller rättvisa och mångfald på den svenska arbetsmarknaden. 

Mitt Livs mentorprogram pågår under sex månader men det finns också möjlighet till en förkortad variant vid behov. Man har årligen flera programstarter, i samtliga regioner och programmet inleds med en förberedande mentorsutbildning. Denna är uppdelad till två tillfällen och innefattar även gemensamma träffar då alla mentorer och adepter träffas. Som mentor träffar man också sin adept cirka en gång i månaden utöver de gemensamma träffarna. Filipa som just nu är aktiv mentor säger såhär om uppdraget:

”Mitt Liv AB (svb) har gett mig chansen att ändra mitt liv två gånger.

Första gången som adept då jag fick möjligheten att träffa så många fantastiska mentorer. De har inspirerat mig och gett mig en helt ny syn på livet i Sverige.

Den andra gången är nu, då jag fått chansen att själv vara mentor och genom detta ge min adept samma möjlighet som jag fick. Att kunna hjälpa någon känna att det alltid finns hopp och att stärka deras självförtroende, det är för mig fantastiskt.” 

– Filipa Rodrigues Simões, PS Partner

Som Mentor i Mitt Liv erbjuds man en förberedande utbildning för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt. Tex får man genom utbildningen ökad kunskap och intresse för mångfald och inkludering, man utvecklar förmågan att coacha och handleda och man får ett större professionellt kontaktnät via de andra mentorerna. Kanske viktigast av allt är dock att man lär sig så mycket mer om interkulturell kommunikation, om fördomar och normer och därigenom hur man kan hantera dessa.

Under besöket hos oss passade Usma och Siyana på att prata mera kring fördomar och snedvridna föreställningar.

Säkert kan vi enas om att vi alla har dem och att vi är olika framgångsrika i hanteringen av dem. För visst är det väl ändå så att gemene man har ett stort behov av att placera människor i fack? Det sker snabbt och är ofta ingenting vi ens funderar kring men det finns liksom ändå alltid där.

Vi känner en trygghet i det vi känner igen och vi har en märklig förmåga att ge den som liknar oss en hel hop med bra egenskaper – direkt. De som inte liknar oss och som vi inte förstår, ja de gör vi tvärtom med. Tänk så skönt det vore om vi kunde jobba bort från detta. Se människan och hennes potential direkt. Skippa fördomarna.

Tack för en otroligt givande stund och tack för ett fantastiskt givande samarbete.

Vi är så glada att vara en av era samarbetspartners!