Realism – en del av EQ

Realism är förmågan att förbli objektiv genom att se saker och ting som de faktiskt är. Det handlar om att uppmärksamma när känslor och/eller fördomar leder till en lägre grad av objektivitet.

Att vara realistisk är enligt definitionen att vara grundad, eller i samklang med situationen. I affärsvärlden omfattar detta att bedöma omgivning, resurser och framtida trender på ett korrekt sätt för att kunna sätta upp realistiska planer och mål.

Att vara mer orealistisk innebär att man kan behöva träna på förmågan då graden av misstolkning av viktig information blir hög. Man sätter upp mål som blir omöjliga att uppå och man låter sina känslor färga verkligheten på ett sätt som kan vara orimligt och som skapar en minskad trovärdighet.

Vill du öva din realism?

  • Öva på att känna efter före. Är det ett irrationellt självprat, känslor, drömmar eller är det verkligen en rimlig verklighet som du känner när du känner in? Irrationellt självprat grumlar omdömet.
  • Pröva en mental SWOT? Hitta bevis för styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Du kan t o m be någon som känner dig att gå igenom det och få det bekräftat eller avvisat?
  • Bryt ned problemet i små, praktiska steg som kan hjälpa dig att fokusera på den faktiska situationen istället för att tänka på det som du önskar ska hända.
  • Var tydliga med hur du tänker och vilka scenarios du ser, för att få omgivningen att förstå att du har tänkt till före. I den beskrivning kan ni komma fram till nya scenarios tillsammans som säkrar utfallet framåt.