Så ”onboardar” du en nyrekryterad chef

Rekryteringsprocessen är avslutad och ni har er nya chef på plats. Hen är klippt och skuren för rollen och nu är det dags att sätta i gång med arbetet.

Här kommer några tips till dig som ska vara med och ge er nya chef en bra start.

1. Tydliggör förväntningarna

Det har sannolikt gått ett antal månader, upp till ett halvår, sedan ni formulerade ansökan. Börja med att gå igenom den och prata om det som kan ha förändrats. Lägg ordentligt med tid på att gå igenom era förväntningar på varandra, och dokumentera detta så att ni har något konkret att utgå från.

2. Se till att chefen får tid med sitt team

Ha inte för bråttom. Se till att chefen får gott om tid att lära känna sin del av organisationen och förstå formella och informella strukturer. Var tydlig med att ni inte förväntar er några snabba förändringar utan att ni vill att det ska få ta lite tid, för att bli bra.

3. Avsätt tid för reflektion

Redan dag ett bör ni boka in avstämningar där ni tillsammans kan reflektera över vilka insikter som den nya chefen har samlat på sig. Genom att boka in detta blir det tydligt att frågan är prioriterad för din nya chef.

4. Lyssna!

Du har anställt en stjärna så se till att hen får lysa! Med andra ord ska du lyssna ordentligt på vad hen ser och hör med sina fortfarande färska ögon och öron. Det går fort att falla in i den kultur som finns på arbetsplatsen så använd den första tiden till att lyssna på vad din nya stjärna har att säga.