Varför vi har så få kvinnliga ledare

Ett intressant föredrag om att det är fler män än kvinnor på topp positioner. Jag finner det extra intressant då jag finner liknande skillnader i intervjusituationer. Kvinnor är generellt mer försiktiga i att sälja in sina styrkor än män. Titta och inspireras på Ted Talk.