Självförverkligande – en del av EQ

Självförverkligande innebär en strävan efter mål och mening och en vilja att utveckla sig själv.

Det innebär att du hittar ett syfte och nöje i ditt arbete och att du uppnår din fulla potential.

Den emotionella förmågan/kompetensen gör att du kan inspirera och leda andra till att upprätthålla en effektiv balans i livet och säkerställa att dina personliga och professionella mål är i samklang.

Träna upp ditt självförverkligande;

  • Ta reda på vad din passion är och gör det som hänger ihop med den. Starta med dina arbetsuppgifter, vad är det som ger dig allra mest energi? Genom att hitta din passion stärker du dig själv och ditt Why.
  • Skriv ner några av de saker du gör på jobbet som du tycker motiverar dig. Allt ska med, oavsett om det känns litet eller obetydligt. Gå igenom den här listan regelbundet, lägg in det i din kalender och välj en dag för det så att det säkert blir gjort.
  • Påminn dig om att även de minsta saker, som t ex en komplimang från en kund, kan få dig att prestera bättre varje dag. Och rikta in dig på vad du skall fokusera på.
  • Avsätt tid i din kalender för de aktiviteter som du tycker särskilt mycket om, din passion, särskilt om det inte är arbetsrelaterat. Att se aktiviteten i kalendern, även om det handlar om träning på lunchen, hjälper dig att hålla och följa schemat.
  • Om det är svårt, be om hjälp. Be en person som du känner förtroende för att beskriva när de ser dig som mest glad och passionerad.