Självkänsla – en del av EQ

Emotionell intelligenskvot, EQ, kan beskrivas som förmågan att känna igen och hantera sina känslor. Forskningen visar att människor med hög EQ har större möjligheter att lyckas i karriären, bättre ledaregenskaper samt högre grad av lycka och välmående. Men lugn – den emotionella intelligensen går att träna upp, om du vill.

Vi arbetar med ett instrument för att mäta dessa, både i urval och coaching. Instrumentet heter EQi 2.0 och mäter följande egenskaper.

Självkänsla är nummer ett av dessa egenskaper.

Att ha en god självkänsla är att respektera sig själv, att ha en medkänsla för sig själv och tycka om sig själv och känna att jag duger precis som jag är.

En person med tillräcklig god självkänsla, som hamnar i en situation där hon får kritik, tar det inte in i hjärtat, utan tar till sig av kritiken, reflekterar, gör eventuella korrigeringar och fortsätter vidare med en ny lärdom.

En person med lägre självkänsla är inte så flexibel i tankarna och kan fastna i kritiken. Problemet förstoras. Det är inte ovanligt att personen skyller ifrån sig, blir arg och tar inte till sig kritiken. Det gör att personen kommer att hamna i samma diskussion om och om igen. Människor runt omkring denna person kan bli rädda för att säga ifrån och ge feedback då de får ett aggressivt mothugg, vilket är synd, då det är genom feedback som vi växer.

Varför är det viktigt att jobba med självkänslan?

Dålig självkänsla kan bero på många saker, men saknar vi den kan vi få problem att nå vår fulla potential, vi kan stanna i relationer som inte är bra för oss och i förlängningen kan vi rentav bli deprimerade.

Hur är det med dig? Har du en inre röst som är allt annat än snäll? Blir du ledsen och förlamad av kritik?

Träna upp din självkänsla:

  • Lyssna på dina egna tankar. Ta bort de dåliga tankarna om dig själv och lyft det som du är bra på. Om det är svårt – be någon du litar på att beskriva vad du är bra på som person.
  • Fundera på hur en person med bra självkänsla skulle agera i den situationen du själv är i? Gör som den personen! (Fake it ´til you make it)
  • Utmana dig, gå utanför din ”comfort zone”.
  • Undvik att börja meningen med ”jag vet inte men..”
  • Skriv dagbok; Vilka tankar har du i ditt huvud? Det kan skapa perspektiv om hur ditt eget självprat ser ut.
  • Sätt upp mål och belöna dig när du har nått dem.
  • Skriv ner 3 bra saker som du har gjort innan du somnar på kvällen.

Tänk på självkänslan som en muskel – det går att träna. Har den varit otränad länge, tar det en tid innan du kommer att känna effekt. Men ge inte upp!