Ska du använda tester i samband med en rekrytering?

Ja, det är klart att du ska göra det, men då måste du veta varför.

Du måste också veta vilka typer av tester du ska låta kandidaten genomföra. Handlar det om personlighetstester, färdighetstester, IQ-tester eller kanske EQ-tester?

Redan där blev det kanske komplicerat.

Om testerna inte har ett tydligt syfte tycker vi på PS Partner att du skall undvika att genomföra dem.

I våra rekryteringsprocesser använder vi oss utav:
– Emotionell Intelligens: EQ-I 2.0
– Personlighetstest: Big 5 – modellen
– Anpassade problemlösningstester

Dessa vetenskapliga tester anser vi kompletterar bilden av kandidaten och även ifall de inte alltid kan tas för sanning, kan de vägleda dig i processen. De indikerar vilka områden som är värda att vidare utforska, vilka aspekter att ta hänsyn till under onboardingen eller personliga egenskaper som kan ha inverkan på hur kandidaten kommer att fungera i er organisation.