Skit in – skit ut?

Ja, lite hårt men så fungerar det med det mesta. För att lyckas med en rekrytering krävs samarbete, mellan rekryteraren, företaget och kandidaterna som söker tjänsten.

 

Många är ovetandes sena på bollen – en rekrytering inklusive uppsägningstid tar ca 4-6 månader. Om allt går enligt plan.

 

Så här kan en perfekt process se ut:

 

 • Dag 1 Workshop där representanter för de som kommer att påverka och påverkas av rollen är med. Där sätts skall-kraven, hur organisationen ser ut och målbilden.
 • Dag 3 Rekryteraren föreslår en marknadsstrategi – hur skall vi locka rätt människor?
 • Dag 4 Tjänsten publiceras och rekryteraren aktiverar strategin. I dialog med uppdragsgivaren kalibreras arbetet under denna fas.
 • Dag 17 Rekryteraren presenterar de kandidater som matchar kravprofilen för uppdragsgivaren. Diskussion och urval kring vilka kandidater som går vidare i processen.
 • Dag 24 Rekryteraren gör djupare intervjuer med kandidaterna och presenterar dessa ca en vecka senare.
 • Dag 25 Intervjuer hos företaget med anställande chef och rekryteraren.
 • Dag 27 Tester med återkoppling.
 • Dag 30 Slutintervju.
 • Dag 32 Erbjudande om anställning.

 

Enkelt och tydligt! Om det är så här det går till?

Nej – inte så ofta om inte processen är väl förankrad av rekryteraren och i organisationen.

 

Saker som ofta ställer till det:

 • En chef är med i sista mötet, hen har inte hunnit varit med tidigare och då har en helt annan bild och processen börjar om.
 • Intervjutider flyttas då företaget har andra saker som måste hanteras vilket förskjuter processen.
 • Olika beslutsfattare och händelser påverkar under processen vilket ändrar kravprofilen.
 • Organisationens verkliga behov var inte tillräckligt tydligt i början.

 

Hur gör vi för att lyckas?

Samla rätt personer i första mötet, om vi får till det så blir hela processen oftast väldigt enkel.

Så – när kör vi igång?

Anna Petersson