Sociala relationer – en del av EQ

Sociala relationer är förmågan att skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer som kännetecknas av tillit och omtanke.

Emotionellt intelligenta personer tenderar att ha goda sociala färdigheter, både när det gäller att hantera sig själv och att vara en bidragande medlem i team som arbetar mot ömsesidiga mål.

Människor med goda utvecklade förmågor inom sociala relationer vet hur man hanterar personer effektivt, bibehåller hälsosamma sociala förhållanden och hjälper personer runt omkring dem att bli framgångsrika. Oftast kan vi, när vi utvecklat dessa färdigheter, bygga hållbara och tillförlitliga relationer med alla typer av människor, oavsett om du ”gillar” personen eller inte, och det är bl a det som är avgörande för framgång inom detta område. Det handlar om att hitta det bästa i varje person och fokusera på det.

Tips för att bygga och bibehålla sociala relationer;

  • Kom ihåg att fira, men ge också regelbundna erkännanden i vardagen. Lyssna in och förstå vad motparten uppskattar. Alla gillar inte en massa uppmärksamhet utan kanske mer föredrar ett erkännande på annat sätt.
  • Identifiera en person (kollega, chef, kund) med vilken du har en ineffektiv relation. Välj en med vilken en bättre relation skulle öka dina möjligheter att nå dit du vill. Försök se saker ur hans/hennes perspektiv och gör en lista över vad du tror personen skulle kunna behöva från dig. Det allra bästa är att prata med personen om att du känner att ni inte riktigt når varandra men att du vill arbeta på det. Det är sällan bara en som känner det.  ”It takes two to Tango”. Men det är bra om en börjar.