Socialt ansvar – en del av EQ

Socialt ansvar är förmågan eller villigheten att bidra till samhället, gruppen och till andras bästa. Det handlar om att agera ansvarsfullt, ha en social medvetenhet och att visa omsorg. Att vilja bygga något mer än bara till sig själv.

Man kan se socialt ansvar som det som dirigerar ditt beteende mot att verka för ett högre syfte och bidra till samhället och dina sociala grupper.

Vissa personer kan lite grann ”fly från” sitt emotionella tillstånd eller sin livssituation genom att hellre fokusera på att hjälpa andra. Om du är överdrivet engagerad i socialt ansvar, kanske så pass mycket att du försummar ditt eget välmående eller har orealistiska förväntningar på dina vänners, familjs eller arbetskollegors sociala eller arbetsrelaterade frågor; kan det vara dags att fundera på motiven bakom denna önskan att hjälpa andra.

Hur du kan utveckla ditt sociala ansvar:

  • Använd brainstorming och ta fram ett flertal aktiviteter som du, din familj och dina vänner kan engagera er i för att hjälpa till med dessa välgörenhetsinsatser.
  • Dra nytta av din passion! Vad bryr du dig om? Vad är viktigt för dig?

Det är oro i världen. I dessa tider kommer är det extra tydligt, villigheten att hjälpa andra och vikten av att bidra till något bättre tillsammans.

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det finns alltid något man kan bidra med. Det farligaste är likgiltigheten”

Jan Eliasson